uzaicini

PIETEIKTIES JAUNUMIEM

NOTIKUMU KALENDĀRS

Nav notikumu

ZIEDOT TIEŠSAISTĒ

Summa Tooltip € 25.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 250.00

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

TRANSLATE PAGE

Latvian English German Icelandic Norwegian Portuguese Russian Spanish

Jaunumi aprīlī

Latvijas Autisma apvienība sadarbībā ar Latvijas Universitāti šī gada oktobrī organizēs divu dienu konferenci par autismu. Ja Jums ir idejas par tēmām, kuras skatīt, par vieslektoriem, kurus aicināt, par darbnicām, vai arī Jums ir iespēja palīdzēt ar darbiem, padomiem, dodiet ziņu!

Sadarbībā ar Ziemeļvalstu padomi esam strādājuši pie vienas no lielākajām plaisām - izglītība un darba tirgus, un nododam jūsu vērtēšanā materiālu "Vadlīnijas cilvēku ar autiskā spektra traucējumiem iekļaušanai darba tirgū". Izdevums ir tapis ar Ziemeļu Ministru padomes finansiālu atbalstu.
Mēs vēlamies, šo materiālu nepārtraukti pilnveidot, tāpēc aicinām Jūs izteikt viedokli par to, aizpildot anketu, un turpināsim veidot jaunas nodaļas, kā arī papildināsim esošās.

Biedrībām un nodibinājumiem ir iespēja ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) atbalstu darbā sabiedrības labā iesaistīt jauniešus bezdarbniekus, piedaloties Eiropas Savienības projekta “Jauniešu garantija” atbalsta pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā". NVA biedrībām vai nodibinājumiem palīdzēs izvēlēties to darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētajiem jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem.

Lasīt tālāk ...

Atzīmēsim Vispasaules autisma atpazīstamības dienu, veicinot cieņu, pieņemšanu un iekļaušanos

Atzīmēsim Vispasaules autisma atpazīstamības dienu, veicinot cieņu, pieņemšanu un iekļaušanos

Sākot ar šī gada 2. aprīli, kad tiek atzīmēta Vispasaules autisma atpazīstamības diena, organizācija Autism Europe uzsāks ilgstošu sabiedrības informēšanas kampaņu par tēmu “Cieņa, pieņemšana, iekļaušana". Kampaņas mērķis ir veicināt cilvēku izpratni, ko nozīmē sadzīvot ar autismu, veidojot platformu akcentu pārnešanai no vienkāršas "atpazīstamības" uz autisma "pieņemšanu". Šis ir aicinājums rīkoties arī lēmumu pieņēmējiem, uzsverot nepieciešamību veicināt iekļaujošu politiku un veicināt cilvēku ar autismu tiesību ievērošanu.

Dati liecina, ka autisms šobrīd skar vienu no katriem simts cilvēkiem Eiropā un liela daļa sabiedrības ir informēta par autismu. Tomēr ļoti maz cilvēku patiesi izprot, ko nozīmē ikdienā dzīvot ar autiskā spektra traucējumiem (AST). Šis izpratnes trūkums rada attieksmju barjeras un atbalsta trūkumu, kas savukārt kavē cilvēku ar AST iekļaušanos sabiedrībā. Piemēram, cilvēki ar autismu nereti saskaras ar lielu atrautību un dzīvo atsvešināti gan no savām vietējām kopienām, gan sabiedrības kopumā, kas savukārt pastiprina diskrimināciju, ar ko viņiem nākas saskarties daudzās dzīves jomās

Lasīt tālāk ...

Autisms nav šķērslis veiksmīgai iekļaušanai darba tirgū

Latvijas autisma apvienība ir sagatavojusi materiālu “Vadlīnijas cilvēku ar autiskā spektra traucējumiem iekļaušanai darba tirgū”, kas ir vērtīgs informācijas avots profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un potenciālajiem darba devējiem, kuri apsver iespēju pieņemt darbā cilvēkus ar autiskā spektra traucējumiem. Materiāla tapšanu ir atbalstījis Ziemeļu ministru padomes birojs Latvijā.

Vadlīniju tapšanas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem (AST) un viņu nodarbinātības iespējām, kā arī sniegt informatīvu atbalstu un iedrošinājumu potenciālajiem darba devējiem. Pielāgojot darba vidi un izglītojot kolektīvu par cilvēku ar AST īpatnībām, uzņēmumi var iegūt lojālus darbiniekus, kas godprātīgi, rūpīgi un precīzi veic savus darba uzdevumus, neiesaistoties atklātos konfliktos un nevijot intrigas

Lasīt tālāk ...

LAA jaunumi - marta otra puse

Piektdien, 11. martā plkst. 17:00 Tērbatas 28-15, Rīgā būs tikšanās ar VISC Speciālās izglītības nodaļas vadītāja Mudīti Reigasi, lai runātu par aktualitātēm speciālās izglītības aktualitātēm, kā arī, lai veidotu dialogu par plānotajām izmaiņām (MK) noteikumu projektā "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām".
Aicinām uz tikšanos vecākus, kuriem ir bērni ar speciālajām vajadzībām, kuri mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs un kuriem ir sarežģījumi, kā arī kuri varētu tajās mācīties, bet tas nav iespējams kādu šķēršļu dēļ. Ja jūs nevarat ierasties,lūdzu atsūtiet savus jautājumus un/vai komentārus elektroniski.
Šī ir patiešām svarīga tikšanās, jo šie MK noteikumi noteiks mūsu bērnu mācību un dzīves kvalitāti vēl daudzus gadus.

Svētdien, 20. martā plkst. 11:00 Tērbatas ielā 28-15, Rīgā Autisma apvienība rīko tikšanos ar izglītības psiholoģi un inovatori Paulu Weerkamp-Bartholomew no Nīderlandes, kas specializējas shēmu terapijā

Lasīt tālāk ...

Jaunumi martā

Pavisam drīz Latvijas Autisma apvienībai būs tikšanās ar Pašvaldību Pedagoģiski Medicīniskās komisijas psihologiem. Mēs plānojam izveidot īsu lekciju par bērniem ar autiskā spektra traucējumiem un viņu izaicinājumiem izglītības iestādēs un par ceļu līdz tam. Lai mūsu sniegtā informācija būtu precīza, noderīga, praktiska, lūdzu Jūs atsūtīt savas pārdomas, ierosinājumus, pieredzi un, iespējams, arī piedzīvojumus sadarbībā ar Pedagoģiski medicīnisko komisiju.

Svētdien, 20. martā Autisma apvienība rīko tikšanos ar izglītības psiholoģi un inovatori Paulu Weerkamp-Bartholomew no Nīderlandes, kas specializējas shēmu terapijā. ReAttach ir multimodāla terapijas metode

Lasīt tālāk ...

Apvienības jaunumi februārī

2014-pasaprupe

Piektdien, 5. februārī plkst. 17:00 Tērbatas ielā 28-15 aicinām uz tikšanos, lai izrunātu aktuālos jautājumus Latvijas Autisma apvienībā un saplānotu šo gadu.
Plānotās tēmas:
- Ceturtdien, 21. janvārī, valsts sekretāru sanāksmē izskatīts Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām"

Lasīt tālāk ...

Aktualitātes janvārī

201511-animdarbnica

Gada nogalē Latvijas Autisma apvienība saņēma augstu novērtējumu veiktajam darbam - galveno balvu nominācijā “Izglītības veicinātājs” konkursā "Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam”, ko organizēja Tiesībsarga birojs, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons".
Paldies visiem, kas ir palīdzējuši ar saviem jautājumiem un stāstiem, atbildēm un pieredzi! Arī šogad turpināsim sniegt atbalstu ikvienam, kam tas būs nepieciešams. Protams, mūsu spēju un iespēju robežās.

Šī gada sākuma svarīgākais pienākums ir Latvijas Autisma apvienības darbs Labklājības ministrijas darba grupā asistentu pakalpojuma pilnveidošanai

Lasīt tālāk ...

Facebook

Twitter

YouTube