uzaicini

PIETEIKTIES JAUNUMIEM

ZIEDOT TIEŠSAISTĒ

Summa Tooltip € 25.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 250.00

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

TRANSLATE PAGE

Latvian English German Icelandic Norwegian Portuguese Russian Spanish

Darbu uzsāk ESF atbalstīts psihologu nevalstisko organizāciju projekts

Rīgā 1. septembrī darbu uzsācis Eiropas Sociālā fonda atbalstīts projekts „Psihologu nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana un profesionālo standartu ieviešana Latvijā”. Projektu realizēs psiholoģijas centrs „Kamertons” sadarbībā ar Latvijas Profesionālo Psihologu asociāciju.
Projekta mērķis ir sekmēt psihologu nevalstisko organizāciju (NVO) kapacitāti un spēju piedalīties sabiedrībā aktuālu politisku lēmumu izstrādē, pamatošanā un izvērtēšanā, it īpaši - profesionālās reglamentācijas jautājumos.
Latvijas Profesionālo Psihologu asociācijas valdes priekšsēdētājs Evelīna Mūze skaidro, ka Latvijā aizvien nav pieņemta likumdošana psihologu darbu reglamentēšanai, un darbs pie likumu izstrādes notiek ļoti lēni. Tāpat diskusija par to gaitu un saturu nav pieejama plašākam speciālistu un organizāciju lokam. „
 Projekta vadītāja, psiholoģijas centra „Kamertons” valdes priekšsēdētāja Kristīne Umalas-Lūse norāda:
„Psihologu NVO Latvijā nav apzinātas, ir tikai nesistemātiski un nepilnīgi kontakti šo organizāciju vidū - ar minimālu informācijas un pieredzes apmaiņu. Latvijas psiholoģijas NVO ir grūti atrodamas, informācija par tām ir izkaisīta un nepilnīga, psihologu NVO iesaiste Eiropas projektos, tīklos un iniciatīvās aprobežojas ar atsevišķu indivīdu atsevišķām vizītēm vai dalību konferencēs. Tādēļ ESF atbalsts šim projektam, kā ļoti nepieciešama procesa aizsākumam, ir ārkārtīgi nozīmīgs.”

Lasīt tālāk ...

Facebook

Twitter

YouTube