uzaicini

PIETEIKTIES JAUNUMIEM

ZIEDOT TIEŠSAISTĒ

Summa Tooltip € 25.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 250.00

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

TRANSLATE PAGE

Latvian English German Icelandic Norwegian Portuguese Russian Spanish

Darbu uzsāk ESF atbalstīts psihologu nevalstisko organizāciju projekts

Rīgā 1. septembrī darbu uzsācis Eiropas Sociālā fonda atbalstīts projekts „Psihologu nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana un profesionālo standartu ieviešana Latvijā”. Projektu realizēs psiholoģijas centrs „Kamertons” sadarbībā ar Latvijas Profesionālo Psihologu asociāciju.
Projekta mērķis ir sekmēt psihologu nevalstisko organizāciju (NVO) kapacitāti un spēju piedalīties sabiedrībā aktuālu politisku lēmumu izstrādē, pamatošanā un izvērtēšanā, it īpaši - profesionālās reglamentācijas jautājumos.
Latvijas Profesionālo Psihologu asociācijas valdes priekšsēdētājs Evelīna Mūze skaidro, ka Latvijā aizvien nav pieņemta likumdošana psihologu darbu reglamentēšanai, un darbs pie likumu izstrādes notiek ļoti lēni. Tāpat diskusija par to gaitu un saturu nav pieejama plašākam speciālistu un organizāciju lokam. „
 Projekta vadītāja, psiholoģijas centra „Kamertons” valdes priekšsēdētāja Kristīne Umalas-Lūse norāda:
„Psihologu NVO Latvijā nav apzinātas, ir tikai nesistemātiski un nepilnīgi kontakti šo organizāciju vidū - ar minimālu informācijas un pieredzes apmaiņu. Latvijas psiholoģijas NVO ir grūti atrodamas, informācija par tām ir izkaisīta un nepilnīga, psihologu NVO iesaiste Eiropas projektos, tīklos un iniciatīvās aprobežojas ar atsevišķu indivīdu atsevišķām vizītēm vai dalību konferencēs. Tādēļ ESF atbalsts šim projektam, kā ļoti nepieciešama procesa aizsākumam, ir ārkārtīgi nozīmīgs.”

Projekta mērķa grupā ir iekļautas vismaz 11 psihologu NVO, un projekta laikā ir plānots mērķa grupu paplašināt. Projektu realizēs 12 mēnešos, un tā laikā plānots veikt: NVO apzināšanu un apkopošanu, datu bāzes izstrādi; ES NVO pieredzes apmaiņu ar Eiropas Psihologu asociāciju federāciju un kontaktu veidošanu; līdzdalību profesionālās reglamentēšanas jautājumu izstrādē un apspriešanā; mērķa grupas dalībnieku apmācību un psihologu sabiedriskās līdzdalības iespēju konsultāciju centra izveidi.
Projekts „Psihologu nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana un profesionālo standartu ieviešana Latvijā” tiek realizēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu (1.5.2.2.2. Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana).

 

Sanita Lorence,
projekta komunikāciju konsultante

Psiholoģijas centrs „Kamertons” tika dibināts 2006. gada 7. jūlijā ar mērķi izveidot centru, kurā strādā dažādu specializāciju psihologi, sniedzot psiholoģisko palīdzību un konsultācijas ģimenēm, bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem. 2009. gadā centra darbība tika paplašināta, un pievienojās speciālistu komanda, kuras mērķis ir ilgstošas, dinamiskas un nepārtrauktas rehabilitācijas nodrošināšana bērniem ar reziduāli - organiskiem galvas smadzeņu organiskiem un funkcionāliem darbības traucējumiem, autiskā spektra, psihiskās attīstības traucējumiem, minimālu smadzeņu disfunkciju. Speciālistu komandā sadarbojas tādi speciālisti kā: ergoterapeiti, defektologs logopēds, fizioterapeits, neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas speciālisti, bērnu psihiatrs, psihologi. Centra kopīgais darba mērķis ir virzīts gan uz traucējumu cēloņa novēršanu, gan psiholoģiskā atbalsta sniegšanu bērniem un viņu vecākiem. Vairāk – www.kamertons.lv.
Latvijas Profesionālo psihologu asociācija (LPPA) ir pirmā sabiedriskā psihologu organizācija Latvijā. Tā tika izveidota 1991.g. ar pamatideju apvienot psihologus pēc profesionālajiem un akadēmiskajiem  kritērijiem. 1994. g. LPPA tika oficiāli piereģistrēta kā sabiedriska organizācija. 1996. g. tika izveidots un apstiprināts ''Profesionālās  Ētikas  kodekss'', atbilstoši starptautiski atzītām prasībām  psiholoģijā. Kopš 2000. g. LPPA kļuva par Eiropas Psihologu Asociāciju Federācijas  (EFPA) reprezentatīvākās Eiropas psihologu organizācijas  biedru. Latvija ir viena no 31 Eiropas valstīm, kas pārstāv psihologus EFPA, un LPPA biedri ir 150000 EFPA profesionālo psihologu vidū. Tagad asociācijai ir Eiropas sertifikāta (EuroPsy) izdošanas tiesības. Vairāk - www.lppa.lv.

Facebook

Twitter

YouTube