uzaicini

PIETEIKTIES JAUNUMIEM

NOTIKUMU KALENDĀRS

Nav notikumu

ZIEDOT TIEŠSAISTĒ

Summa Tooltip € 25.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 250.00

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

TRANSLATE PAGE

Latvian English German Icelandic Norwegian Portuguese Russian Spanish

Aicina izmantot video uzvedības traucējumu novēršanai skolēniem stundās

Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā ir publicēti 3 video sižeti, kuri kalpo kā labs atbalsts pedagogiem izglītības procesa organizēšanai, atklājot kā sekmīgāk novērst skolēnu uzvedības traucējumus stundās.
Video sižeti tapuši pēc piedāvātās Sidnejas Notre Dame Universitātes lektores Ilonas Bruveris publiskās lekcijas „Skolotāj, izproti savu reakciju izaicinājumam", kas notikusi projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" (Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) ietvaros. Šo lekciju š.g. 19.jūnijā noklausījušies 133 interesenti.
Tieši pēc klausītāju reakcijas lekcijas noslēgumā bija saprotams, ka lektore aktualizēja ļoti būtiskas tēmas izglītības procesā un izglītības iestādes dzīvē. Tāpēc sadarbības turpinājumā ar I.Bruveris tapa trīs video sižeti: „Disciplīnas nozīme mācību un audzināšanas procesā”, „Vides organizācija un uzvedības standartu kopsakarības”, „Uzvedības traucējumu izpausmes un idejas pedagoģisko attiecību veidošanai”, kuri atklāj faktorus, kas izraisa izglītojamo problēmas, ietver uzvedības problēmu analīzi, skaidrojumu zinātniskajās koncepcijās un metodes uzvedības traucējumu novēršanai izglītības iestādes vidē.
Uzskatāmi ir atklātas arī skolotāja funkcijas izglītojamo uzvedības traucējumu samazināšanā, skolēnam izvirzītās prasības un to ievērošana, bērnu disciplinēšanas būtība, disciplinēšanas plāns izglītības iestādē un citas aktuālas tēmas, lai pedagogi un atbalsta personāls gūtu izpratni un prasmes pedagoģiskajam darbam ar bērniem situācijās, kurās nepieciešams novērtēt uzvedību saistībā ar to ietekmējošiem faktoriem.
Skolēnu uzvedības un disciplīnas uzlabošana mācību stundās ir aktuāla, jo palīdzība ir nepieciešama gan tam, kuram ir uzvedības traucējumi, gan tam, pret kuru uzvedības negatīvās izpausmes tiek vērstas. Viena no lielākajām un parasti arī visgrūtāk risināmām problēmām mācību un audzināšanas procesa norisēs ir neatbilstošas izglītojamo uzvedības klātbūtne. Uzvedības radītās problēmas ietekmē gan pedagoga darbības kvalitāti, gan bērnu mācību sasniegumu rezultātus, turklāt ne tikai to, kuru uzvedība ir problemātiska, bet visu grupā esošo audzēkņu. Pedagoģiskā pieredze liecina, ka uzvedības problēmām gan izglītības iestādēs, gan sabiedrībā bērnu un jauniešu vidū ir tendence pieaugt. Cilvēku uzvedības izpēti un negatīvo izpausmju profilaksi jebkurā sabiedrībā var uzskatīt par būtiski svarīgu, īpaši svarīga nozīme tam ir valstīs, kuras atrodas sociāli – ekonomiskās krīzes situācijās.

Facebook

Twitter

YouTube