uzaicini

PIETEIKTIES JAUNUMIEM

NOTIKUMU KALENDĀRS

Nav notikumu

ZIEDOT TIEŠSAISTĒ

Summa Tooltip € 25.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 250.00

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

TRANSLATE PAGE

Latvian English German Icelandic Norwegian Portuguese Russian Spanish

Plāno mācību līdzekļu pielāgošanu bērniem ar īpašām vajadzībām

No 2016.gada Latvijā varētu sākties plaša mācību līdzekļu pielāgošana izglītojamiem ar īpašām vajadzībām, norāda Valsts izglītības satura centrs.
Minēto paredz Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, kuras 22.maijā apstiprināja Saeima. Rīcības plānu pamatnostādņu ieviešanai Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādās līdz šā gada beigām, tomēr viens no pirmajiem uzdevumiem jau ir zināms - izglītības kvalitātes paaugstināšana, veicot satura pilnveidi un nodrošinot atbilstošu infrastruktūru ikvienam izglītojamam.
Tas nozīmē, ka tiek plānots strādāt arī pie izglītības satura un infrastruktūras pilnveides skolēniem ar īpašām vajadzībām. Piemēram, ir paredzēts sagatavot 68 mācību grāmatas izglītojamiem ar attīstības traucējumiem, 12 mācību priekšmetos ieviest mācību līdzekļus braila rakstā, veidot grāmatas vieglā valodā un strādāt pie digitālo mācību līdzekļu attīstīšanas.
Pirms minēto uzdevumu veikšanas, IZM ir jāizstrādā Ministru kabineta noteikumi, kas regulētu šādu mācību līdzekļu nodrošinājumu, savukārt, sākot ar 2016.gadu, paralēli varētu norisināties gan šo materiālu izstrāde, gan ieviešana.
Vienlaikus tiek plānots papildus atbalstīt pedagogus un izglītības procesa atbalsta personālu darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Jau šobrīd pedagogiem tiek organizētas dažādas apmācības un semināri par šiem jautājumiem, tomēr vajadzētu tiekties uz to, lai šie speciālisti jau augstskolā iemācītos pamanīt bērnus ar īpašam vajadzībām un palīdzēt viņiem.

Facebook

Twitter

YouTube