uzaicini

PIETEIKTIES JAUNUMIEM

NOTIKUMU KALENDĀRS

Nav notikumu

ZIEDOT TIEŠSAISTĒ

Summa Tooltip € 25.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 250.00

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

TRANSLATE PAGE

Latvian English German Icelandic Norwegian Portuguese Russian Spanish

No 1. jūlija palielināsies pabalsti cilvēkiem ar invaliditātiNo 2014.gada 1.jūlija palielināsies valsts sniegtais materiālais atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti – gan kopšanas pabalsta apmērs pieaugušajiem, gan valsts sniegtais atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti, kuri saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, atgādina Labklājības ministrija (LM).
Pabalsts cilvēkam ar invaliditāti pēc 18 gadu vecuma, kuram nepieciešama kopšana, būs 213,43 eiro (Ls 150). Tādējādi materiāli sniedzot lielāku atbalstu cilvēkiem ar ļoti smagu invaliditāti, kā arī pielīdzinot pabalsta apmēru bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta apmēram. Tas nozīmē, ka cilvēkam ar ļoti smagu invaliditāti, kuram nepieciešama nepārtraukta īpaša kopšana, sasniedzot 18 gadu vecumu, valsts atbalsts paliks līdzšinējā 213,43 eiro jeb 150 latu apmērā ik mēnesi.
Pabalsta apmērs paaugstināsies gandrīz 13 tūkstošiem cilvēku. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) dati liecina, ka 2014.gada aprīlī pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, saņēma 12 911 cilvēki.
Savukārt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts cilvēkiem ar I invaliditātes grupu katru mēnesi būs 83,24 eiro (Ls 58,50), cilvēkiem ar II invaliditātes grupu - 76,84 eiro (Ls 54), cilvēkiem ar I invaliditātes grupu kopš bērnības - 138,73 eiro (Ls 97,50), cilvēkiem ar II invaliditātes grupu kopš bērnības - 128,06 eiro (Ls 90).
Lai gan kopumā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs nav mainīts, cilvēkiem ar I grupas invaliditāti, kuri saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pabalsta apmēram piemēros noteiktu koeficientu 1,3, savukārt ar II grupas invaliditāti – koeficientu 1,2. Cilvēkiem ar III grupas invaliditāti valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts paliek līdzšinējā apmērā.
Saskaņā ar VSAA sniegtajiem datiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu 2014.gada aprīlī saņēma 17 458 cilvēki, no kuriem 96% bija cilvēki ar invaliditāti.
Atgādinām, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir cilvēkam, kuram nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, ja cilvēks atzīts par invalīdu un pārsniedzis 18 gadu vecumu. Šiem cilvēkiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir uz noteikto invaliditātes laiku.

Facebook

Twitter

YouTube