Biedrība "Latvijas Autisma apvienība"

Konkurss par ABA speciālistu apmācību

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) kopā ar Latvijas Autisma apvienību, Latvijas Klīnisko psihologu asociāciju un mācību centru “Atbalsts” š.g. 28. februārī Latvijas Pašvaldību savienības rīkotā tiešsaistes seminārā informēs par izsludināto konkursu pašvaldību speciālistiem uz valsts budžeta līdzfinansētajām apmācību vietām speciālistu sagatavošanai pakalpojumu sniegšanai bērniem ar autiskā spektra traucējumiem - darbam ar ABA (lietišķās uzvedības analīzes jeb angļu val. Applied Behavior Analysis) metodi.

Lai uzlabotu agrīnās intervences pieejamību bērniem ar autiskā spektra traucējumiem vai aizdomām par to, starpinstitucionāla darba grupa, kuras sastāvā ir pārstāvji no Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Autisma apvienības un Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas, rosinājusi izsludināt konkursu pedagogiem, psihologiem, logopēdiem un citiem speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar bērniem, lai atlasītu 40 motivētus speciālistus no visas Latvijas valsts līdzfinansējuma saņemšanai, kas sedz mācību izmaksas profesionālās pilnveides izglītības programmā zināšanu un prasmju apguvei darbam ar ABA metodi.

Mācības ABA apguves profesionālās pilnveides izglītības programmā ilgs divus gadus un paredz 285 stundu teorijas mācības, 144 stundu praktiskās mācības un 35 stundu supervīzijas. Mācības vadīs pieredzējuši psihologi, psihiatri, sertificēti uzvedības analītiķi un speciālie pedagogi no Latvijas un ārvalstīm, to vidū Ieva Bite, Zane Kronberga, Ņikita Bezborodovs, Vita Ukase, Cristos Nikopoulus (Lielbritānija), Kyle Jay Mokma (ASV), Zuilma Gabriela Sigurdardottir (Islande), Maija Graudins Reisterer (ASV), Lorenso Todone (Itālija) un Elaina Heard (ASV).

Pārresoru koordinācijas centrs līdz 28. martam pagarina speciālistu pieteikšanos uz 40 valsts budžeta apmācību vietām pakalpojumu sniegšanai bērniem ar autiskā spektra traucējumiem! Pieteikšanās termiņš pagarināts saistībā ar pašvaldību noslodzi Ukrainas bēgļu uzņemšanas un atbalsta sniegšanas jautājumu risināšanā - iesniedzot pieteikumu, tas saskaņojams ar pašvaldību turpmākajai sadarbībai.

Ar konkursa nolikumu varēsit iepazīties Pārresoru koordinācijas centra tīmekļa vietnē www.pkc.gov.lv, Latvijas Autisma apvienības tīmekļa vietnē www.autisms.lv, Latvijas Pašvaldību savienības tīmekļa vietnē www.lps.lv, kā arī mācību centra “Atbalsts” tīmekļa vietnē www.atbalsts.lv

Konkursam uz apmācību vietām speciālistu sagatavošanai darbam ar ABA metodi var pieteikties personas ar vismaz bakalaura vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību (vismaz LKI 6 .līmenis) psiholoģijā, logopēdijā, izglītības zinātnē vai pedagogu izglītībā ar skolotāja vai pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju vai veselības aprūpē ar audiologopēda kvalifikāciju, kam ir vismaz viena gada pieredze pēdējo trīs gadu laikā, ikdienā savā profesijā strādājot ar bērniem vecumā no dzimšanas līdz 12 gadu vecumam. Vienlaikus, lai sekmētu to, ka apmācītie speciālisti pēc mācību pabeigšanas turpina darbu, nodrošinot ABA pieejamību publiskā sektorā, dalībai konkursā nepieciešams pašvaldības atbalsts un piekrišana nodrošināt mācību prakses iespējas pašvaldības izglītības iestādē, kas nodrošina pirmsskolas izglītības vai pamatizglītības programmu, veselības aprūpes iestādē vai pie sociālo pakalpojumu sniedzēja.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās, un pretendenti, kuri būs ieguvuši augstāko novērtējumu, mācības profesionālās pilnveides izglītības programmā varēs uzsākt jau šī gada maijā.

ABA tiek uzskatīta par vienu no pasaulē efektīvākajām pierādījumos balstītām agrīnās intervences metodēm darbā ar bērniem, kuriem vērojami autiskā spektra traucējumi, sociālemocionālās grūtības vai trauksme, un tās rezultātā tiek sekmēta bērna uzvedības maiņa un prasmju attīstīšana, tai skaitā trenētas komunikācijas prasmes, attīstīta spēja apgūt mācību vielu skolā un veidot patstāvīgas dzīves iemaņas. Tomēr Latvijas galvenā problēma šobrīd, kas traucē nodrošināt pieejamu ABA pakalpojumu, ir speciāli darbam ar šo metodi sagatavotu speciālistu trūkums. Atbilstoši Bērnu slimnīcas fonda apkopotajai informācijai, uz doto brīdi Latvijā ir 33 ABA un Denveras modeļa speciālisti, kas ir nepietiekošs skaits pat uz visiem Nacionālā veselības dienestā reģistrētajiem bērniem ar autiskā spektra traucējumiem.

Pārresoru koordinācijas centrs kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Bērnu labklājības tīklu, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un citiem partneriem ir uzsācis darbu pie preventīvās atbalsta sistēmas veidošanas, lai visā Latvijas teritorijā nodrošinātu nepieciešamo profilakses, agrīnās intervences un atbalsta pakalpojumu pieejamību bērniem ar attīstības grūtībām vai to veidošanās risku. Partnerības ietvaros ģimenēm un speciālistiem tiks piedāvāti dažādi metodiskie instrumenti un programmas, tostarp paredzēta speciālistu sagatavošana, lai nākotnē nodrošinātu ABA pieejamību visā Latvijā.

KONKURSA NOLIKUMS

2006. gada 1. oktobrī Latvijā tika nodibināta nevalstiska organizācija - Latvijas Autisma apvienība, kuras mērķis ir cilvēku ar autiska spektra traucējumiem tiesību un interešu aizsardzība Latvijā. Ar 2013.gada 4.maiju biedrība Latvijas Autisma asociācija ir kļuvusi par Autism Europe biedru.

Darbs Latvijas Autisma apvienībā ir balstīts uz brīvprātības pamatiem. Latviijas Autisma apvienības priekšsēdētāja ir Līga Bērziņa, valdē darbojas Alda Vanaga.

Ja vēlaties atbalstīt Latvijas Autisma apvienības darbu un centienus uzlabot cilvēku ar autiska spektra traucējumiem dzīvi Latvijā, esiet laipni aicināti kļūt par Latvijas Autisma apvienības biedru vai atbalstīt apvienību ar ziedojumu!

Ja vēlaties kļūt par biedrības biedru, lūdzu lejupielādējiet biedra veidlapu ŠEIT, aizpildiet to un atsūtiet mums elektroniski, pa pastu vai nogādājiet to mums personīgi kādā no mūsu regulārajiem pasākumiem.

Kontakti

Tālr.: (+371) 29454011

E-mail: info@autisms.lv

Adrese: Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010

Pieteikties jaunumiem:


Pirkumu grozs