Tas, cik labi bērns un jaunietis ar autismu iekļausies izglītības iestādē, lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik labi izglītības iestāde spēs saprast audzēkņa speciālās vajadzības un atbalstīt tās.

Tas ir radošs, nepārtraukts (reizēm arī nogurdinošs) darbs, kas prasa sabalansēt vidi, mācību procesu, attiecības klasē.

Šīs specializētās atbalsta grupas ir veidotas gan speciālo, gan vizpārizglītojošo audzēkņu vecākiem, kuru bērniem ir autisms un invaliditāte. Lai gan darbnīcu galvenais fokuss būs uz individuālo atbalstu skolās, šīs grupas būs vērtīgas arī pirmsskolas audzēkņu  vecākiem.

1. darbnīca 

Individuālā atbalsta veidi un saņemšanas kārtība

 • Individuālā atbalsta veidi. Tiesības uz tā saņemšanu. Process soli pa solim.
 • Kas notiek pedagoģiski medicīniskajā komisijā? 
 • Kas ir speciālās izglītības kodi?  
 • Atbalsta personas skolā un sadarbības formulas ar tām.


Materiāli2. darbnīca 

Individuālais izglītības plāns. Individuālais uzvedības plāns

 • Individuālais izglītības plāns. 

 • Individuālais uzvedības plāns. 

 • Plānu veidi. Kā tie top? Kas var palīdzēt tos veidot. 

 • Atgādnes un citi atbalsta instrumenti šķēršļu mazināšanai. 

 • Vides pielāgošanas iespējas  un idejas bērniem ar autismu. 

 • Mācības kopā ar klasi, mazās grupās un individuāli. Kā organizēt? Kā tas tiek organizēts?


Materiāli


3.darbnīca 

Vides pielāgošanas iespējas un idejas. Mācības individuāli, grupās un ar klasi.

 • Vides pielāgošanas iespējas un idejas bērniem ar autismu. 

 • Mācības kopā ar klasi, mazās grupās un individuāli. Kā organizēt? Kā tas tiek organizēts?


Materiāli


4. darbnīca  

Asistents izglītības iestādē

 • Asistentu veidi un iespējas saņemt to pakalpojumus.  

 • Vienaudžu atbalsts.   

 • Kā vecāki var palīdzēt sniegt individuālo atbalstu? 

 • Kā nodrošināt plānu nepārtrauktību ārpus izglītības iestādes, tostarp ģimenē? 


Materiāli


Papildus resursi

Materiāli