IESKATS-PROJEKTA MOTIVĀCIJA

Būt "citādajiem". Ko tas patiesībā nozīmē? Vai tas nozīmē domāt, uzvesties ne tā, kā to dara citi cilvēki? Bet varbūt tas ir vienkārši būt TIEM, KAS ESAM, un pieņemt to – bez aizspriedumiem, diskriminācijas vai salīdzinājumiem. Tas būtu loģisks, jēgpilns veids, kā uz savu citādību raudzīties.

Taču mēs redzam, ka joprojām pastāv spēcīga sociālā stigma, kas izriet no zināšanu trūkuma, nepareiziem priekšstatiem un vispārinājumiem par cilvēkiem ar autismu.

Lai notiktu jebkādas pārmaiņas, vispirms ir nepieciešama izpratne. Tas ir nepārtraukts sarunu process. Dažkārt izaicinošas, bet vienmēr godīgas un vienmēr vērstas uz sociālu inovāciju un REĀLU ietekmi.

Un vienmēr – iekļaujot pašu cilvēku ar autismu PERSPEKTĪVAS un aicinot citus pārvērtēt savējās. Tādējādi, neatkarīgi no profesionālā profila, katram ir iespējams mainīt savu pieredzi.

MŪSU MĒRĶIS

Projekta mērķis ir pievērsties neirodažādībai (galvenokārt akcentējot autismu), kas ir kļuvusi par sociālu kustību un globālu kopienu. Mēs vēlamies pievienoties un sniegt savu ieguldījumu, izmantojot savas zināšanas un pieredzi dažādības un iekļautības un profesionālās izglītības un apmācību jomā.

Mēs redzam globāla mēroga panākumus tādām platformām kā Ričarda Brensona "Made by Dyslexia", kur viņš ne tikai no jauna veido sarunu par disleksiju (neiroatšķirības ir, piemēram, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi (UDHS), autisms, disleksija un dispraksija), bet arī sniedz ieteikumus izglītības jomai un uzņēmumiem. Kāpēc tā ir izraisījusi rezonansi pasaules mērogā? Tāpēc, ka viņš godīgi stāsta savu stāstu, pētot, kā izveidojies par cilvēku, kāds viņš ir šodien. Vienkārši un skaidri, ar unikālu pieeju. Šāda pieeja "atver durvis" pārmaiņām gan izglītībā, gan arī darba tirgū.

Lai panāktu praktiskas pārmaiņas un palīdzētu izglītības speciālistiem un cilvēkiem ar autismu mācīties un strādāt atbilstoši viņu vajadzībām un vēlmēm, mums ir jānodrošina izglītības speciālisti un uzņēmumu pārstāvji ar iedvesmu un praktiskiem mācību rīkiem.

Mūsu mērķis ir izstrādāt motivējošu un izglītojošu īsfilmu par cilvēkiem ar autismu kopā ar uz vajadzībām balstītu un praktiski noderīgu rīku komplektu, lai nodrošinātu izaugsmi profesionālās izglītības nozares speciālistiem šajā strauji mainīgajā pasaulē, kurā nepieciešama veiklība un spēja pielāgoties.

Projekts tiek īstenots Erasmus+ projekta "Perspective" ietvaros.

2023-1-SE01-KA220-VET-000156500

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.