Projekti

Host

About employment for people with autismSkatīties

Atbalstīt ceļā

Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar autismu un viņu ģimenēm

Skatīties

Thinking Hands

Iekļaujoša izglītība skolēniem ar īpašām vajadzībām

Skatīties

Independence Way


Skatīties

RURAAC

Augmentatīvās un alternatīvās komunikācijas izmantošana āra aktivitātēs un vietējo dabas resursu izzināšanā, lai veicinātu cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem (IAT) sociālo iekļaušanu lauku apvidos

Skatīties

Perspective


Skatīties