Latvijas Autisma apvienība (LAA) sadarbībā ar Labklājības ministriju uzsāk jaunu psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu (PR) bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (AST) un viņu ģimenes locekļiem.

Aktivitāte "Atbalstīt ceļā" tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.2./16/I/001 „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros, kā mērķis ir pilnveidot sociālo pakalpojumu sistēmu, izstrādājot un aprobējot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismus un atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu. Aktivitātes ietvaros tiks izstrādāts šāda rehabilitācijas pakalpojuma apraksts, realizēts šī pakalpojuma izmēģinājuma projekts, pēc kura veikta tā rezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde par jauna psihosociāla rehabilitācijas pakalpojuma ieviešanu Latvijā. Projekts  Nr. 9.2.2.2./16/I/001 tiek finansēts no ES ar Eiropas fonda starpniecību un no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Rehabilitācijas pakalpojuma apraksts izstrādāts, ņemot vērā ārvalstu labo praksi - Somijas Autisma apvienības pieeju atbalsta sniegšanā bērniem ar autismu un viņu ģimenēm. Izveidotā atbalsta sistēma Somijā paredz attālinātu un klātienes atbalsta grupu veidā sniegt sistemātisku psihosociālu un informatīvu atbalstu ģimenēm, kurās ir bērns ar AST, kā arī organizēt atbalsta grupas atbalsta komandām, kuras palīdz šiem bērniem un viņu ģimenēm. Labo praksi plānots pārņemt un ieviest arī Latvijā, pielāgojot to Latvijas situācijai un pieejamiem pakalpojumiem un atbalstam ģimenēm, kurās ir bērns ar autismu.

LAA izmēģinājuma projekta "Atbalstīt ceļā" pakalpojumu īstenošanu uzsāk 2022. gada rudenī un turpinās līdz 2023. gada septembrim ar mērķi sniegt psihosociālu atbalstu mērķa grupai, lai veicinātu/nodrošinātu mērķa grupas sociālā statusa atgūšanu vai iegūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.    

Pakalpojuma mērķa grupa ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem (t.sk. AST), kuriem VDEĀVK ir noteikusi invaliditāti, viņu likumiskie pārstāvji un audžuģimenes. Kopumā rehabilitācijas pakalpojuma aprobācijā plānots iesaistīt vismaz 300 bērnus ar autismu un viņu likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes no visiem Latvijas reģioniem.


Lasīt vairāk

 Priekšizpētes grupas - grupas vecākiem vai pieaugušajiem ar autismu par nepieciešamām tēmām un aktuāliem jautājumiem, atbalsta sniegšanā piesaistot arī ārzemju ekspertus (tiks  nodrošināts tulkojums latviešu valodā).  Grupas norise plānota tiešsaistē, lai tās būtu pieejamas plašākam dalībnieku skaitam. Priekšizpētes grupas nodarbību ietvaros dalībnieki tiks informēti arī par iespēju kļūt par brīvprātīgo grupu vadītājiem - līdziniekiem, pieteikšanās procesu un darba norisi.
 
  
Vispārīgās atbalsta grupas - grupas vecākiem, kuru veids un saturs  tiks pielāgots konkrētās grupas vajadzībām un interesēm, tādējādi tās dalībnieki varēs saņemt tieši viņiem nepieciešamo informāciju un atbalstu. Grupas tiks īstenotas dažādos Latvijas plānošanas reģionos.
  
Specializētās atbalsta grupas - atbalsta grupas vecākiem un atsevišķas grupas bērniem ar mērķi kādas konkrētas problēmas risināšanai, kas ir aktuālas bērniem un vecākiem. Grupu norise gan klātienē, gan tiešsaistē. Provizoriskās atbalsta grupu tēmas: Stomatoloģija, Ginekoloģija, Jaukti attīstības traucējumi; Epilepsija; Vecāka pārklasificēšanās citā specialitātē, Pubertāte; Nepiemērota seksuāla uzvedība, u.c. tēmas.  Papildus specializēto atbalstu grupu norisei, plānots sagatavot arī atbalsta materiālus par attiecīgajām tēmām.
  
Radošās darbnīcas bērniem - paredzētas bērniem no 8-18 gadiem (neieskaitot), veidojot grupas tiks ņemtas vērā arī bērnu spējas un aktuālās problēmas tādējādi veicinot maksimāli lielāku ieguvumu radošo darbnīcu apmeklētājiem. Radošās darbnīcas nodarbībās tiks iekļautas sociālo prasmju un pašaprūpes veicināšanas aktivitātes, kā arī tematiskās lekcijas, lai mazinātu PR pakalpojumā iesaistīto bērnu sociālos mijiedarbības un komunikācijas traucējumus, uzlabotu pašaprūpes prasmes un patstāvību, lai viņi spētu veiksmīgi funkcionēt mūsdienu sabiedrībā. Līdz ar to veidosies droša un attīstoša vide, kur bērniem ir iespēja pavadīt brīvo laiku, būt kopā ar vienaudžiem un iegūt draugus, kur saprot un pieņem bērnus ar autismu, lai viņi nebūtu nošķirti no sabiedrības. Radošo darbnīcu norise paredzēta tikai klātienē gan Rīgā, gan Latvijas reģionos. Vienā radošajā nodarbībā varēs piedalīties ierobežots skaits bērnu.


  • bērni ar funkcionāliem traucējumiem (t.sk. AST), kuriem VDEĀVK ir noteikusi invaliditāti, viņu likumiskie pārstāvji un audžuģimenes;
  • Bērns ir vecumā līdz 18 gadiem (neieskaitot) uz līguma slēgšanas brīdi.

  • Jāaizpilda pieteikuma anketa: https://forms.gle/Ye6R79EmNxW8Apbk9
  • Jūsu iesniegtā informācija tiks izskatīta un ar Jums sazināsies projekta koordinators.
  • Papildus būs jāiesniedz iesniegums PR pakalpojuma saņemšanai (forma tiks nosūtīta pēc pieteikšanās) un "Sākotnējās novērtēšanas aptauja" sniedzot vispārīgu informāciju par bērnu un viņa uzvedības īpatnībām; citi dokumenti pēc pieprasījuma, kas apliecina atbilstību mērķa grupai.
  • Sociālais darbinieks pārrunās ar Jums iesniegumā norādīto informāciju par PR pakalpojumu veidiem, kuriem būsiet pieteikušies, kopīgi izvērtēsiet nepieciešamību un vienosieties par PR pakalpojuma veidiem, kurus saņemiet.

Piesakoties Jūs aplieciniet, ka piekrītat sniegto personas datu izmantošanai Projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001 izpildes ietvaros Latvijas Autisma apvienības kontrolē, sniegtie personas dati netiks izplatīti vai nodoti trešajām personām. 

Ierodoties saņemt pakalpojumu klātienē, Latvijas Autisma apvienības telpās Rīgā, Strēlnieku ielā 9-14, cilvēkiem ar kustību traucējumiem ratiņkrēslā, laipns lūgums zvanīt iepriekš un pieteikt ratiņkrēsla pacēlāju. Tālrunis pacēlāja pieteikšanai  22318859 vai 28444097.


Projekta vadītāja:
Līga Pranča
tālr. 28444097

e-pasts: [email protected]

Projekta koordinatore:

Līga Štāla

Projekta koordinatore:

Līga Bērziņa
tālr. 29454011
e-pasts: [email protected]

Sociālā darbiniece:
Sandra Darkēvica

tālr.  20011386

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.