5. jūlijā Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” telpās Rīgā atklāta Tehnoloģiju pieredzes, zināšanu un koprades telpa (tehnoloģiju telpa) bērniem un jauniešiem ar autismu. Šo telpu “Apeirons” izveidojis kopā ar LMT un Latvijas Autisma apvienību, sniedzot iespēju bērniem un jauniešiem ar autismu turpmāk bez maksas apgūt dažādas IT un sadarbības prasmes atbilstoši savam spēju līmenim.

Latvijas Autisma apvienība (LAA) sadarbībā ar Labklājības ministriju uzsāk jaunu psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu (PR) bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (AST) un viņu ģimenes locekļiem.

Aktivitāte "Atbalstīt ceļā" tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.2./16/I/001 „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros, kā mērķis ir pilnveidot sociālo pakalpojumu sistēmu, izstrādājot un aprobējot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismus un atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu. Aktivitātes ietvaros tiks izstrādāts šāda rehabilitācijas pakalpojuma apraksts, realizēts šī pakalpojuma izmēģinājuma projekts, pēc kura veikta tā rezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde par jauna psihosociāla rehabilitācijas pakalpojuma ieviešanu Latvijā. Projekts  Nr. 9.2.2.2./16/I/001 tiek finansēts no ES ar Eiropas fonda starpniecību un no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Rehabilitācijas pakalpojuma apraksts izstrādāts, ņemot vērā ārvalstu labo praksi - Somijas Autisma apvienības pieeju atbalsta sniegšanā bērniem ar autismu un viņu ģimenēm. Izveidotā atbalsta sistēma Somijā paredz attālinātu un klātienes atbalsta grupu veidā sniegt sistemātisku psihosociālu un informatīvu atbalstu ģimenēm, kurās ir bērns ar AST, kā arī organizēt atbalsta grupas atbalsta komandām, kuras palīdz šiem bērniem un viņu ģimenēm. Labo praksi plānots pārņemt un ieviest arī Latvijā, pielāgojot to Latvijas situācijai un pieejamiem pakalpojumiem un atbalstam ģimenēm, kurās ir bērns ar autismu.

LAA izmēģinājuma projekta "Atbalstīt ceļā" pakalpojumu īstenošanu uzsāk 2022. gada rudenī un turpinās līdz 2023. gada septembrim ar mērķi sniegt psihosociālu atbalstu mērķa grupai, lai veicinātu/nodrošinātu mērķa grupas sociālā statusa atgūšanu vai iegūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.    

Pakalpojuma mērķa grupa ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem (t.sk. AST), kuriem VDEĀVK ir noteikusi invaliditāti, viņu likumiskie pārstāvji un audžuģimenes. Kopumā rehabilitācijas pakalpojuma aprobācijā plānots iesaistīt vismaz 300 bērnus ar autismu un viņu likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes no visiem Latvijas reģioniem.


Lasīt vairāk


1. Aizpildiet Pieteikuma anketu

   Pieteikuma anketa   

2. Aizpildiet Iesniegumu,

kam pievienojiet kopiju no Lēmuma par invaliditātes piešķiršanu bērnam (ja lēmumā NAV norādīta diagnoze par autismu, tad papildus klāt jāpievieno kopija no ārsta/speciālista izraksta, kur noteikta diagnoze autisms.)

Parakstiet ar drošu elektronisko parakstu un sūtiet uz [email protected] vai pa pastu uz adresi "Latvijas Autisma apvienībai", Strēlnieku iela 9-14, Rīgā, LV-1010.

3. Pēc Pieteikuma saņemšanas sazināsimies par pakalpojuma Līguma noslēgšanu.

Jautājumu gadījumā rakstiet [email protected] vai zvaniet 28444097

Aktuālie pasākumi

Biedrība "Latvijas Autisma apvienība"

2006. gada 1. oktobrī Latvijā tika nodibināta nevalstiska organizācija - Latvijas Autisma apvienība, kuras mērķis ir cilvēku ar autiska spektra traucējumiem tiesību un interešu aizsardzība Latvijā. Ar 2013.gada 4.maiju biedrība Latvijas Autisma asociācija ir kļuvusi par Autism Europe biedru.

Darbs Latvijas Autisma apvienībā ir balstīts uz brīvprātības pamatiem. Latviijas Autisma apvienības priekšsēdētāja ir Līga Bērziņa, valdē darbojas Alda Vanaga.

Ja vēlaties atbalstīt Latvijas Autisma apvienības darbu un centienus uzlabot cilvēku ar autiska spektra traucējumiem dzīvi Latvijā, esiet laipni aicināti kļūt par Latvijas Autisma apvienības biedru vai atbalstīt apvienību ar ziedojumu!

Ja vēlaties kļūt par biedrības biedru, lūdzu lejupielādējiet biedra veidlapu ŠEIT, aizpildiet to un atsūtiet mums elektroniski, pa pastu vai nogādājiet to mums personīgi kādā no mūsu regulārajiem pasākumiem.

Kontakti

Tālr.: (+371) 29454011

Adrese: Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010

Pirkumu grozs