Independence Way

Ilgums: 01.11.2021-01.11.2023 (24 mēneši)

Pamats

Bieži vien jauniešiem ar invaliditāti pēc mācību perioda beigām nākas saskarties ar pakāpenisku izolāciju un attiecību pārtraukšanu. Pēc vidusskolas pēc ES datiem viņiem ir grūtāk iestāties augstskolā vai atrast darbu. Šīs problēmas dēļ viņi zaudē daudzas iespējas socializēties ar cilvēkiem ārpus savas ģimenes vai atbalsta organizācijām, tādējādi viņi var daļēji zaudēt autonomiju, sociālās prasmes un, galvenais, attiecību un cilvēku tīklu savas dzīves kritiskā periodā. - risināt sarežģīto situāciju, kas rodas, ja cilvēks ar invaliditāti zaudē vecākus. Parasti šajā situācijā cilvēki ar invaliditāti tiek izmitināti konkrētos dzīvojamos centros kopā ar daudziem citiem, un viņus atbalsta operatori, kas par viņiem rūpējas, lai gan cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem var būt iespēja un vēlme dzīvot pašiem, tas var nebūt vislabākais. ar pareizajiem instrumentiem. Tomēr saskaņā ar ES datiem cilvēku ar invaliditāti, kuriem šāda iespēja ir, ir maz. Nesen arī likumi sāka veicināt cilvēku ar invaliditāti labklājību, sociālo iekļaušanu un autonomiju, lai izvairītos no veselības aprūpes izmantošanas. Lai gan joprojām ir daudz grūtību veicināt un īstenot šos cilvēku ar invaliditāti patstāvīgas dzīves risinājumus. Viņiem jāsāk apgūt noderīga informācija un prasmes, kad viņi ir jauni, sasniedzot visaugstāko neatkarības līmeni, pat ja viņu vecāki joprojām dzīvo kopā ar viņiem. Tās parasti nenodrošina skola, tāpēc gan jauniešiem ar, gan bez invaliditātes šīs prasmes ir jāattīsta neformālās vai neformālās izglītības aktivitātēs ārpus parastajām skolas aktivitātēm. Identificētās vajadzības mērķa grupām: JAUNATNES DARBINIEKI - Strukturētas aktivitātes, lai palīdzētu jauniešiem ar un bez invaliditātes sasniegt autonomiju - Strukturētas aktivitātes, lai palīdzētu jauniešiem ar invaliditāti socializēties ar vienaudžiem APRŪPĒTĀJI - Ieteikumi par iespējamiem tehniskajiem vai tehnoloģiskajiem risinājumiem mājās ikdienas darbu vienkāršošanai - Vecāku pārliecība ka viņu meita/dēls ar invaliditāti dzīvos labos apstākļos arī tad, kad nebūs kopā ar viņu JAUNIEŠI -Vēlme pēc nākotnes vai faktiskas patstāvīgas dzīves -Iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē -Stingru un pozitīvu attiecību tīkls ar vienaudžiem.

Mērķi

Mūsu projekta galīgais mērķis ir sniegt ieguldījumu iepriekš aprakstīto problēmu risināšanā, palīdzot jauniešiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem sasniegt autonomiju caur NFE. Mēs vēlamies nodrošināt jaunatnes darbiniekus ar īpašiem instrumentiem un iekļaujošas NFE aktivitātes, kas izstrādātas un īstenotas, lai sniegtu iespēju jauniešiem ar un bez invaliditātes kopā, lai sasniegtu autonomiju, apgūstot noderīgas sociālās un neatkarīgas dzīves prasmes. Izmantojot šīs NFE aktivitātes, jaunieši apmierinās savu vajadzību pēc socializācijas ar vienaudžiem (kā tas ir ierasts jauniešu centros) un vienlaikus viņiem būs iespēja strādāt pie autonomas dzīves prasmēm, domāt par ikdienas dzīves grūtībām un iespējamiem risinājumiem.

Konkrēti mērķi:

 • apzināt cilvēku ar invaliditāti specifiskās vajadzības patstāvīgas dzīves situācijā (Individuālais izglītības plāns);
 • izstrādāt novatoriskas NFE aktivitātes, lai dotu iespēju cilvēkiem ar invaliditāti, apgūt prasmes, kas noderīgas mājas darbos un ikdienas darbos. 
 • plānot aktivitātes, lai izveidotu sociāli atbalstošu draugu tīklu ap cilvēkiem ar invaliditāti (izņemot atbalsta organizāciju) arī pēc skolas, lai izvairītos no sociālās izolācijas; 
 • rast viedus tehnoloģiskos risinājumus mājas apsaimniekošanas atbalstam (gudrā māja, domotic).

Rezultāti

 • Mācību programmas patstāvīgai dzīvei: īpašs instruments, kas noder jaunatnes darbinieku aktivitātēm; 
 • Gudrs dzīves vietas modelis: apvieno izglītojošas prasmes ar domotiskiem risinājumiem;
 • Paaugstināts prakses apmaiņas līmenis un uzlabota starptautiskā sadarbība starp partneriem un trešajām pusēm; 
 • Informācija savākta, lai atbalstītu veiksmīgu NFE aktivitāšu īstenošanu par autonomu dzīvi, iesaistot jauniešus ar un bez invaliditātes partnervalstīs; 
 • izstrādātas un sniegtas vadlīnijas NFE aktivitāšu īstenošanai un atvieglotu jauniešu ar invaliditāti iesaisti; 
 • Jauniešu ar invaliditāti sociālā iekļaušana arī pēc mācību perioda beigām tiek veicināta, uzrāda uzlabojumus un veicina mērķa grupas attīstību viņu sociālajā un personiskajā līmenī; 
 • Jaunatnes darbinieki/pedagogi veido un stiprina savas spējas, lai jauniešus ar un bez invaliditātes kopā iekļautu NFE pasākumos; 
 • Rāmāks un mazāk nogurdinošs dzīves konteksts jauniešu ar invaliditāti ģimenēs

Partneru organizācijas:

 • Fondazione Don Giovanni Zanandrea Onlus (Itālija) 
 • Centar Za Mladinski Aktivizam Cma KRIK (Ziemeļmaķedonija)
 • Changing myself…I change the world! (Grieķija) 
 • Gruppo Ingegneria Gestionale s.r.l (Itālija) 
 • Latvijas Autisma apvienība (Latvija)