RURAAC projekta mērķis ir veicināt cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem sociālo iekļaušanu lauku apvidos, izmantojot augmentatīvo un alternatīvo komunikāciju (AAC, Augmentative and Alternative Communication) āra aktivitātēs un vietējo dabas resursu izzināšanā.

Alternatīvās komunikācijas pieejas mērķis ir, izmantojot vieglo valodu un vizuālo atbalstu, piedāvāt saziņas veidu tiem, kuriem apgrūtinātas komunikācijas dēļ ir palielināts izolācijas un atstumtības risks. AAC un tās pielietojums lauku apvidos ir RURAAC projekta galvenais akcents.

Projektu 3 Eiropas valstīs īsteno 4 partneri, savstarpēji papildinot viens otra pieredzi. Esam lepni, ka sadarbojamies ar Trekkify /Itālija/, Cooperativa Sociale GEA Onlus /Itālija/ un Paint and Quarter Horse Foundation /Bulgārija/. 

Trekkify /Itālija/    Cooperativa Sociale GEA Onlus /Itālija/  Paint and Quarter Horse Foundation Bulgaria  Latvijas Autisma apvienība /Latvija/ 

O  Profesionālo kompetenču attīstība tiem pedagogiem un atbalsta personālam, kuri strādā ar pieaugušajiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem (IAT) āra aktivitāšu un alternatīvās komunikācijas jomā. Viņi attīstīs jaunas zināšanas, prasmes un kompetences, lai veicinātu iekļaujošas izglītības aktivitātes.

 Alternatīvās komunikācijas materiālu izveide, izmantojot kopdizaina pieeju, āra aktivitāšu veicināšanai un vietējo dabas vērtību izzināšanai.

O  Projekta rezultātu izplatīšana vietējās kopienās lauku apvidos, aicinot izmantot AAC savās aktivitātēs, lai veicinātu to pieejamību.

RURAAC projekta laikā tiks sasniegti un ikvienam interesentam būs pieejami sekojoši rezultāti:

O  Atvērtā koda apmācības moduļi pedagogiem par AAC, īpašu uzmanību pievēršot āra aktivitāšu veicināšanai un dabas vērtību izzināšanai.

O  Starptautisks apmācību kurss pieaugušajiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kā arī pedagogiem, kuri veicina iekļaujošas aktivitātes dabā.

O  Partneri izstrādās komunikācijas materiālus vietējo dabas vērtību popularizēšanai (piemēram, ceļvežus, norādes, aprakstus utt.)

O  Bulgārijā, Itālijā un Latvijā tiks organizēti informatīvi pasākumi.Projekts RURAAC 

Nr.2023-1-IT02-KA210-ADU-000152145

RURAAC projekts tiek īstenots, pateicoties Erasmus+ programmas un Eiropas Komisijas atbalstam.

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr izteiktie viedokļi un viedokļi ir tikai autora(-u) un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Erasmus+ nacionālās aģentūras INDIRE uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne INDIRE par tiem nevar būt atbildīgi.