Kas notiek speciālajās skolās?

Lai gan šķietami speciālo skolu Latvijā vairs nav, tomēr mēs zinām, ka daudzviet pārmaiņas ir notikušas tikai formāli. Daudziem vecākiem tiek pateikts, ka viņu bērni ir jāsūta uz šīm skolām, kur viņi saņems nedalītu uzmanību, īpašu pieeju, tomēr bieži vecāki ir apjukuši, jo solījumi neīstenojas dzīvē - uz vecākiem tiek izdarīts spiediens bērnu uz skolu nevest, apmācīt mājās, skolā parādās nozīmīgas uzvedības grūtības, kas liecina, ka bērna speciālās vajadzības netiek ņemtas vērā. Jā, pat regress.

Šī atbalsta grupa ir veidota vecākiem, kuru bērniem ir autisms un invaliditāte, un viņi apmeklē speciālo skolu vai plāno to darīt. Atbaltsa grupas tēmas:
31.janvāris - "Bērna ar autismu vieta izglītības sistēmā. Vecāku jautājumu un problēmsituāciju apkopošana un strukturēšana."
Pavisam īsi par izglītības sistēmu bērniem ar speciālām vajadzībām. Kādi ir skolu veidi Latvijā, kādas ir skolas Latvijā? Kā izvēlēties pareizo skolu bērnam? Šis jautājums ir aktuāls ne tikai vecākiem, kuru bērni uzsāks skolas gaitas, bet arī vecākiem, kuri izjūt spiedienu mainīt skolas.
Kā veidot sarunu par bērna speciālām vajadzībām ar skolas kolektīvu? Kādus jautajumus ir būtiski uzdot, kā klausīties? Kas jādzird?
Kā palīdzēt bērnam iekļauties?

7.februāris - "Skolas gaitas bērnam ar autismu speciālajā skolā"
Kā saprast, kā klājas bērnam, ja bērns ir neverbāls, nemāk vai nevēlas pastāstīt, kas notiek skolā?
Kāpēc bērnam mājās viss ir kārtībā, bet skolā ir nozīmīgas uzvedības problēmas? kā izprast šīs situācijas? Kā risināt? Individuālo uzvedības plānu veidošana.
Kā runāt ar skolu, ja bērnam ir spēcīgi talanti atsevišķos priekšmetos, bet izteikta nepatika pret citiem? Individuālo izglītības plānu veidošana.
Ēšanas, pašaprūpes, komunikācijas grūtības skolā un iespējamais atbalsts. Kā palīdzēt pedagogiem palīdzēt mūsu bērniem?

14. februāris - "Konflikti ar skolu - kā izprast un risināt tos?"
Bērna realitāte, vecāku realitāte un skolas realitāte.
Skola spiež lietot medikamentus
spiediens mainīt skolu, spiediens pāriet uz apmācību mājās, spiediens apmeklēt skolu dažas stundas dienā vai dažas dienas nedēļā.
draudi saukt ātro palīdzību, draudēšana ar sociālo dienestu un bāriņtiesu.
Kā veidot sarunu ar skolu, kā dokumentēt?
kas var palīdzēt risināt attiecības ar skolu?

21.februāris - "Atbalsts tagadnei un nākotnei. K
ā rīkoties, ja bērnam nepieciešams palīgs vai asistents, bet skola to nevar nodrošināt?"
Kā sadarboties ar skolu, lai attīstītu bērna talantus un nākotnes prasmes?
Kā izprast bērna prasmes un talantus skolā un ārpus tās?
Jūsu situāciju analīze un atbildes uz jūsu jautājumiem.
Skola kā solis ceļā uz patstāvīgu dzīvi un darba tirgu jau no pirmajām klasēm.


Atbalsta grupu vadīs Iluta Vilnīte , Mag.psych., profesionālais maģistra grāds skolvadībā, praktizējošs psihologs.
Atbalsta grupas notiks četras otrdienas pēc kārtas no 31. janvāra līdz 21.februārim no 16:00-19:00.Kā pieteikties:


1.   Aizpildiet Pieteikuma anketu Pieteikuma anketa


2. Iesniedziet parakstītu iesniegumu LAA, kam pievienota kopija Lēmumam par  invaliditāti bērnam, sūtot uz epastu [email protected] vai pa pastu "Latvijas Autisma apvienībai" Strēlnieku ielā 9-14, Rīgā, LV-1010. Iesniegums

3. Sazināsimies ar Jums par Līguma slēgšanu Projekta pakalpojumu saņemšanai.


Pasākumu kopums "Atbalstīt ceļā" tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.2./16/I/001 „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.

Specializētā atbalsta grupa - "Bērns ar autismu stomatologa krēslā. Ārstēšana"


Lai palīdzētu vecākiem, kuru bērniem ir autisms un invaliditāte, biedrība Latvijas Autisma apvienība sadarbībā ar RSU Stomatoloģijas institūta bērnu nodaļu organizēs specializēto darbnīcu ciklu “Bērns ar autismu stomatologa krēslā. Ārstniecība”

Zobu veselība nav tikai stāsts par skaistu smaidu - tā ietekmē visu organismu. Bojāti zobi, to trūkums ietekmē ne tikai fizisko pašsajūtu, bet arī bērna fizisko attīstību, valodiņas attīstību, iespējas mijiedarboties ar vienaudžiem un pieaugušajiem, pašapziņu un atiecīgi bērna attīstību nākotnē.

Bērniem ar autismu stomatoloģijas tēma ir īpaši aktuāla, jo šiem bērniem nereti ir sensorās grutības, komunikācijas grūtības, kas apgrūtina kvalitatīvu zobu higiēnu ikdienā, kā arī iespēju pamanīt problēmas savlaicīgi. Attiecīgi bērni ar autismu stomatologa krēslā nereti nonāk novēloti vai tad, kad viss jau ir ļoti sarežģīti, un speciālistiem kopā ar vecākiem jāmeklē kompleksi risinājumi.


Darbnīcas notiks piektdienu pēcpusdienās no 16:00-19:00 Zoom , un to laikā būs iespēja saņemt kvaltatīvu informāciju, padomus un risinājumus.
Darbnīcu vadīs dr. Ieva Gavare , RSU Stomatoloģijas institūta bērnu zobārste, lektore.


3.februāris - "Kā mēs varam jums palīdzēt?"
Pieredzes darbnīca vecāku aktualitāšu apkopošanai un analīzei.
Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes.


10.februāris - "Iespējamās problēmas ar zobiem"
Iespējamās problēmas ar kaula zobiem.
Iespējamās problēmas ar piena zobiem.
Zobu maiņa.
Ko darīt, ja ir zobu trauma?
Jūsu jautājumi un atbildes.


17.februāris - "Vizīte pie zobārsta"
Bērnu, vecāku un speciālistu pieredzes analīz.
Kopsadarbības darbnīca - kā mēs varam jums palīdzēt sagatavoties vizītei?
Kā jūs varat palīdzet specālistiem sagatavoties vizītei?
Vizuālais atbalsts.
Jūsu jautājumi un atbildes.


24.februāris - Manipulācijas vispārējā anestēzijā
Kādos gadījumos vispārējā anestēzija ir vienīgais risinājums?
Kā gatavot bērnu un kā gatavoties pašam?
Kā un ko pastāstīt bērnam par gaidāmajām procedūrām?
Citas stomatoloģiskās manipulācijas.

Jūsu jautājumi un atbildes.


Pieteikšanās obligāta:

1.  Aizpildiet Pieteikuma anketuPieteikuma anketa


2. Iesniedziet parakstītu iesniegumu LAA, kam pievienota kopija Lēmumam par invaliditāti bērnam, sūtot uz epastu [email protected] vai pa pastu "Latvijas Autisma apvienībai" Strēlnieku ielā 9-14, Rīgā, LV-1010.Iesniegums

3. Sazināsimies ar Jums par Līguma slēgšanu Projekta pakalpojumu saņemšanai.
Ja Līgums šī Projekta ietvaros jau noslēgts, jāaizpilda tikai pieteikuma anketa.


Pasākumu kopums "Atbalstīt ceļā" tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.2./16/I/001 „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.

Vebināru materiāli

Notikušie pasākumi


Mīļie vecāki,
šī gada vidū veicām aptauju par Jums nepieciešamajām atbalsta grupām, un stomatoloģija bija viena no aktuālākajām tēmām.

Atsaucoties uz jūsu jautājumiem, mēs sadarbībā ar RSU Stomatoloģijas institūta bērnu nodaļas komandu esam izveidojuši vairākas darbnīcas.,
kas notiks laika posmā no decembra līdz nākamā gada oktobrim. Darbnīcas notiks katru ceturtdienu vakaros no 18:00-21:00. Darbnīcu
ietvaros vecāki saņems dažādas darba lapas, uzdevumus un idejas, kas palīdzēts rūpēties ne tikai par bērniem ar autismu un invaliditāti,
bet arī pat pašiem vecākiem. 

Pirmā - pati būtiskākā "Ceļā pie stomatologa. Zobu higiēna": sāksies šī gada 8. decembrī un ilgs četras ceturtdienas pēc kārtas. Aicinām
pieteikties uz šo, jo, arī izārstējot zobus, bez rūpīgas higiēnas problēmjautājumi sāksies no jauna. 

Plāns:

2022. gada 15. decembris – Kas notiek mutē? Kā pārliecināties par zobiņu veselību, ja bērns nerāda tos ne speciālistiem, ne vecākiem?

2022. gada 22. decembris – Zobu formula. Kā tīrīt zobiņus, ja bērnam nepatīk ne garša, ne smarža, ne pieskārieni? Taktikas, tehnoloģijas, pieejas,
motivatori, vides.

2022. gada 29. decembris – Ēšanas ieradumi. Kā palīdzēt saglabāt zobu veselību, ja bērnam ir neveselīgi ēšanas ieradumi? Saldumi, caurumi un un citas aktualitātes tieši pirms Ziemassvētkiem.

2023. gada 5. janvāris  – Apņemšanās un plānu veidošana. Kā veidot plānus un nepadoties arī tad, ja viss izskatās ļoti, ļoti sarežģīti? Kā veidot saskarsmi un ārstēšanas soļus kopā ar speciālistiem? Bērna, jūsu, speciālistu robežas un iespējas.Pirkumu grozs