Draudzēšanās un saskarsmes treniņu grupa

Šajās nodarbībās bērni mācīsies būtiskākās prasmes, kas palīdzēs viņiem labāk saprast savus vienaudžus un sabiedrību kopumā, risināt problēmsituācijas un veiksmīgi tikt galā ar citiem izaicinājumiem gan izglītības iestādē, gan ārpus tās.

Atbalsta grupas notiks klātienē - Rīgā, Latvijas Autisma apvienības telpās Strēlnieku ielā 9-14, katru otrdienu, sākot ar 2023. gada 18. jūliju, astoņas reizes pēc kārtas. 18. jūlijā būs iepazīšanās nodarbība, kad katrs bērns kopā ar vecakiem atsevišķā laikā iepazīsies ar vidi, lai apskatītu telpas, izrunātu nodarbības kārtību un aprunātos arī ar vecākiem. Ar 2023. gada 25. jūliju grupas notiks konkrētā laikā: 15:00-16:00 mazo bērnu grupiņa un 17:00-18:00 - pusaudžu. Tāpat lūdzam ņemt vērā to, ka kādi datumi varētu mainīties, bet mēs par tiem informēsim.

Informējam arī, ka nodarbības būs bērniem ar autismu un invaliditāti, bet atsevišķās nodarbībās aicināsim pievienoties gan viņu vecākus, gan māsas un brāļus. Tāpat jau pirmajā nodarbībā iedosim bērniem mācību plānu, kā arī starp nodarbībām paredzēts neliels mājasdarbs nodarbībā aplūkoto tēmu nostiprināšanai. Aicinām Jūs atbalstīt savu bērnu šo uzdevumu veikšanā.  

Nodarbības vadīs klīniskā psiholoģe Zane Kronberga un pedagoģe Līga Bērziņa.

Vebināru materiāli


Notikušie pasākumi

"No idejām līdz biznesam"

Autisma diagnoze ļoti bieži (visbiežāk) maina arī vecāku dzīves. Ja vecākiem nav atbalsta sistēmas, ja viņi nevar atrast asistentu bērnam, izglītības iestādi, kurā bērnu saprot, viņi nevar atgriezties iepriekšējā darbu ritmā. Nereti viens no vecākiem ir pat spiests pamest darbu vai meklēt darbu ar daudz elastīgāku režīmu.

Tomēr mēs esam pamanījuši, ka arī speciālo vajadzību jomā trūkst pakalpojumi, produkti, un vecāki šajā jomā ir vislabākie eksperti. Turklāt, ja vienai ģmenei trūkst kas, tas nozīmē, ka šādas ģimenes ir vairākas.

Šī atbalsta grupa bija veidota ar mērķi palīdzēt vecākiem pārorienēties, attīstīt idejas, iespējams, arī veidot komandu uzņēmējdarbības uzsākšanai un ienākumu gūšanai.

Atbalsta grupu vadīja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja Regita Zeiļa un biedrības Latvijas Autisma apvienība vadītāja Līga Bērziņa.

Piesakoties, aicinājām ieplānot apmeklēt četras specializētās atbalsta grupas nodarbības, kas notika Zoom tiešsaistē:

2023. gada 2.augustā, 16:00-19:00 - Iepazīšanās. Kas ir mans stāsts? Ko es varu dot citiem, kas ir mani resursi?

2023. gada  9. augustā, 16:00-19:00 - Ideju bankas veidošana, resursu kartēšana.

2023. gada 16. augustā, 16:00-19:00 - Testēšana, vērtības piedāvājums, pārdošana. Dažādi rīki, kas var noderēt.

2023. gada 23. augustā, 16:00-19:00 - Biznesa pamati - biznesa modeļa audekls, biznesa plāna saturs, juridiskās formas un to salīdzinājums.

“Autisms un agresija”

Mēs vienmēr pieņemam, ka bērni uzvedas tik labi, cik vien iespējams. Ir daudzi iemesli kāpēc tas var palikt ļoti, ļoti grūti - sensorā pārslodze, milzīga trauksme, sāpes, nespēja komunicēt par savām vajadzībām utt.

Šī specializētā atbalsta grupa ir izveidota ar mērķi palīdzēt jums saprast izaicinošas uzvedības iemeslus dažādās vidēs - mājās, sabiedrībā, izglītības iestādē un citviet tieši jūsu bērnam, kā arī kopīgi meklēt pozitīvas stratēģjias, kuras varētu palīdzēt gan jums, gan bērnam.  

Šī atbalsta grupa ir ne tikai vide, kurā iegūsiet teorētiskas zināšanas, bet arī droša vide, kurā uzdot jautājumus, dalīties pieredzē, mācīties no citiem vecākiem. Mēs arī kopīgi apskatīsim zinātnē bāzētas pieejas uzvedības izpratnei, agresīvas uzvedības mazināšanai un pozitīvām straēģijām.

Lai izprastu šo jautājumu, aicinājām Jūs uz specializēto atbalsta grupu "Autisms un agresija".
To vada psihoperapeite, ABA speciāliste, KBT terapeite Ieva Bite.

"Sensorās grūtības"

Ņemot vērā lielo pieprasījumu, un daudzos jautājumus, Atbalstīt ceļā komanda turpināja padziļināti skatīt sensorās uzvedības jautājumus, īpasi izdalot tēmas, kas saistītas ar vizuālo atbalstu.

Lai izprastu šo jautājumu, aicinājām Jūs uz specializēto atbalsta grupu "Sensorās grūtības".
To vadīja pedagoģe, biedrības Latvijas Autisma apvienība vadītāja Līga Bērziņa

Piesakoties, aicinājām ieplānot apmeklēt četras specializētās atbalsta grupas nodarbības, kas notiks Zoom tiešsaistē:

2023. gada 19.maijā, 17:00-20:00 – "Sensorās grūtības: Pazemināts dzirdes jutīgums"
Ir bērni ar autismu, kuriem ar dzirdi it kā viss ir kārtībā, bet tomēr vecāki un apkārtējie ir pamanījuši, ka viņi nereaģē uz skaņu vai arī reaģē uz to pilnīgi savādāk.

Dzirdes hiposensitivitāte, jeb nepietiekama reakcija uz skaņu nozīmē, ka personai var būt nepieciešama intensīvāka vai ilgāka audiostimulācija, lai to uztvertu un uz to reaģētu. Bērni ar autismu, kuriem ir pazemināta dzirdes jutība, var nereaģēt uz skaņām, kuras citiem parasti šķiet pamanāmas vai pat skaļas. Viņi var nereaģēt uz savu vārdu, šķiet, ka neievēro noteiktus trokšņus vai arī izrāda interesi par lielu troksni (var paši to arī radīt) vai mūziku.

Šajā darbnīcā mēs iedziļināsimies dzirdes hiposensitivitātes pazīmēs, iespējamās stratēģijās par to, kā izveidot bērnam labvēlīgu vidi. Kopā radīsim praktiskas pieejas ikdienai, pielāgotas jūsu bērna īpašajām vajadzībām un spējām.

Darbnīcā plānotās tēmas:
Kas tas ir - dzirdes hiposensitivitāte, jeb pazemināts dzirdes jutīgums?
Kādas pazīmes var liecināt par to?
Dažādu praktisku stratēģiju izpēte uzmanības un iesaistes palielināšanai
Stimulējošas vides izveide: padomi un jūsu pieredzi, kā pielāgot bērna vidi viņa sensorajām vajadzībām.
Spēles, aktivitātes un jautras idejas
Stratēģiju pielāgošana jūsu bērna unikālajām vajadzībām, spējām un interesēm.
Sadarbība ar terapeitiem un profesionāļiem: idejas, kā efektīvāk sadarboties ar ergoterapeitiem, pedagogiem un citiem profesionāļiem, kuri var atbalstīt bērna sensorās vajadzības.

2023. gada 26.maijā, 17:00-20:00 – " Sensorās grūtības: Paaugstināts redzes jutīgums"
Vizuālā paaugstināta jutība, kas pazīstama arī kā vizuālā hipersensitivitāte, ir stāvoklis, kad bērns ir pārāk jutīgs pret vizuāliem stimuliem. Tas var nozīmēt, ka normāls gaismas līmenis, raksti vidē, apģērbā, dažādas kustības var viņu satraukt. Nereti šiem bērniem ir grūtības koncentrēties, mācīties un mijiedarboties ar citiem.

Šajā darbnīcā mēs iedziļināsimies vizuālās jutības tēmā, identificēsim tās pazīmes, izpratīsim tās ietekmi un izpētīsim dažādas stratēģijas, lai vadītu un mazinātu tās ietekmi. Darbnīcas mērķis ir nodrošināt praktiskus, ikdienas paņēmienus bērna īpašajām vajadzībām un spējām.

Kas tas ir - vizuālā hiposensitivitāte, jeb pazemināts vizuālais jutīgums?
 Kādas pazīmes var liecināt par vizuālo hipersensitivitāti?
 Dažādu praktisku stratēģiju izpēte vizuālās uzmanības un iesaistes palielināšanai
 Vizuāli atbalstošas vides izveide: padomi un jūsu pieredze, kā pielāgot vidi bērna vizuālajām sensorajām vajadzībām.
 Spēles, aktivitātes un jautras idejas
 Vizuālo stratēģiju pielāgošana jūsu bērna unikālajām spējām un interesēm.
 Sadarbība ar terapeitiem un profesionāļiem: idejas, kā efektīvāk sadarboties ar ergoterapeitiem, pedagogiem un citiem profesionāļiem, kuri var atbalstīt bērna vizuālās sensorās vajadzības.

2023. gada 1.jūnijā, 17:00-20:00 – " Sensorās grūtības: Pazemināts redzes jutīgums"
Autisma kontekstā vizuālā hiposensitivitāte attiecas uz nepietiekamu reakciju uz vizuāliem stimuliem. Tas nozīmē, ka indivīdiem var būt nepieciešama intensīvāka vai ilgāka vizuālā ievade, lai to uztvertu un reaģētu uz to. Viņi var meklēt vizuāli stimulējošu vidi vai aktivitātes, viņiem ir grūtības pamanīt vizuālās norādes savā vidē vai viņi var aizrauties ar gaismām, krāsām vai kustībām.

Bērni ar nozīmīgu autismu var izjust šos simptomus dziļāk, un dažreiz vecākiem var būt grūti saprast un apmierināt viņu vizuālās sensorās vajadzības. Tas var izpausties dažādos veidos, piemēram:

  • kā reakcijas trūkums uz vizuāliem stimuliem,
  • grūtības ar izsekošanu

  • aizraušanās ar noteiktiem vizuāliem stimuliem (kustība, gaismas avoti utt).

Šīs darbnīcas laikā mēs izpētīsim vizuālās hiposensitivitātes pazīmes, stratēģijas vizuālās  uzmanības attīstīšanai, kā arī veidus bērnam labvēlīgas vides veidošanai. Mēs koncentrēsimies uz praktiskām, ikdienas pieejām un intervencēm, kuras var pielāgot individuāla bērna īpašajām vajadzībām un spējām.

Darbnīcā plānotās tēmas:
Kas tas ir - vizuālā hiposensitivitāte, jeb pazemināts vizuālais jutīgums?
Kādas pazīmes var liecināt par vizuālo hiposensitivitāti?
Dažādu praktisku stratēģiju izpēte vizuālās uzmanības un iesaistes palielināšanai
Vizuāli stimulējošas vides izveide: padomi un jūsu pieredzi, kā pielāgot bērna vidi viņa vizuālajām sensorajām vajadzībām.
Spēles, aktivitātes un jautras idejas
Vizuālo stratēģiju pielāgošana jūsu bērna unikālajām spējām un interesēm.
Sadarbība ar terapeitiem un profesionāļiem: idejas, kā efektīvāk sadarboties ar ergoterapeitiem, pedagogiem un citiem profesionāļiem, kuri var atbalstīt bērna vizuālās sensorās vajadzības.

2023. gada 8.jūnijā, 17:00-20:00 – "Ēšana un sensorās grūtības. Praktiska darbnīca"
Ēšanas jutīgums bērniem ar autismu var izpausties dažādos veidos, piemēram, pārāk augsta jutība pret noteiktu pārtikas produktu tekstūru, temperatūru vai garšu, košļāšanas vai rīšanas grūtības, pārmērīga vai nepietiekama jutība pret noteiktu pārtikas produktu smaržām. Šīs jūtības var izraisīt ierobežotu uzturu, uztura trūkumus un stresu ēdienreižu laikā. Tāpat bērniem var būt vēlme vai nevēlēšanās lietot pārtikā noteiktas krāsas vai formas ēdienu. Tāpat ir bērni, kuri vēlas noteikta zīmola ēdienu (reizēm gan pietiek arī ar iepakojumu ;))

Mēs kopā meklēsim praktiskas stratēģijas, kas palīdzētu izprast šo jutīgumu, iespēju robežās mazināt vai adaptēties. Šī būs ļoti praktiska darbnīca, un iespēju robežās aicināsim jūs arī tikties klātienē, lai spēlētos ar ēdienu. :) Jā, tieši tā :)

Tāpat šī darbnīca noteikti ļāva jums nejusties vientuļiem šajā sarežģītajā ceļā.

"Autisms un komunikācija"

Grūtības saskarsmē un komunikācijā, valodas attīstības grūtības ir liela izaicinājumu grupa autisma gadījumā. Tas rada lielus šķēršļus un trauksmi un pazemina dzīves kvalitāti, arī rada uzvedības izaicinājumus, jo ne tikai mēs nesaprotam bērnu, bet arī bērns nevar pastāstīt, ko vēlas, kas viņam sāp, uzdot jautājumus un saņemt atbildes.
Ir bērni, kuriem valodas attīstība nav ietekmēta, bet ir bērni kuriem tā ir attīstījusies daļēji un netipiski, vai arī nav vispār. 
Vecāki, meklējot iespējas attīstīt bērna valodu un komunikāciju, nereti saskaras ar dažādiem mītiem, kas var kavēt bērna pilnvērtīgu attīstību, un šīs četras nodarbības ir veidotas ar mērķi palīdzēt vecākiem noorientēties šajā jomā

Šīs specializētās atbalsta darbnīcas vadīja klīniskā psiholoģe, uzvedības analītiķe (BCBA) Margarita Vasiļevska.

"Autisms. Kā saprast pazīmes?"

Bērns ar autismu mainās katru dienu. Reizēm kādi simptomi samazinās, bet reizēm bērnam un jaunietim parādās jaunas, iepriekš neredzētas  iezīmes, kas var satraukt vecākus, pedagogus un citus. Piemēram, bērns ir sācis skraidīt tikai uz pirkstgaliņiem, plivināt rokas, negulēt naktīs, šūpoties, neēst vai gluži otrādāk - ēst pilnīgi visu. Šis saraksts ir ļoti, ļoti garš...

Dažas no šīm iezīmēm mēs droši varam ignorēt, bet citām ir nepieciešama iespējami drīza intervence. Kā saprast, kas ir kas?

Lai izprastu šo jautājumu, aicinājām Jūs uz specializēto atbalsta grupu "Autisms. Kā saprast pazīmes?". To vadīja sertificēta psihiatre, bērnu psihiatre Anete Masaļska.

Piesakoties, aicinājām ieplānot apmeklēt četras specializētās atbalsta grupas nodarbības, kas notiks Zoom tiešsaistē

2023. gada 26.aprīlī, 16:00-19:00,  – "Autisma izpausmes "
Bērnu psihiatra loma autisma atpazīšanā, diagnosticēšanā un ārstēšanā
Pārskats par autisma izpratni un agrīnās atnozīmi
Stereotipijas, staigāšana uz pirkstgaliem, eholālija un citas autisma izpausmes. Kam pievērst uzmanību, ko risināt, ar kura speciālista palīdzību?
Ko darīt, ja… Jūsu jautājumi un atbildes

2023. gada 10.maijā, 15:00-18:00, –  "Terapijas un intervences autisma gadījumā "
Terapiju un intervences veidi bērniem un jauniešiem ar autismu
Biheviorālās pieejas autisma intervencē
Individuāls intervences plāns
Ko darīt, ja… Jūsu jautājumi un atbildes

2023. gada 18.maijā, 16:00-19:00 – "Sadarbība ar speciālistiem"
Pediatrs, neirologs, logopēds un ergoterapeits? Kas vēl? Kādas ir speciālistu lomas autisma intervencē?
Kā gatavoties vizītei pie speciālista? Kā gatavot speciālistu vizītei?
Multidisciplinārās pieejas nozīme bērnu ar autisma spektru intervencē
Ko darīt, ja… Jūsu jautājumi un atbildes

2023. gada 25.majā, 16:00-19:00 – "Ja viss ir ļoti sarežģīti…"
Pārskats par farmakoloģiskajām intervencēm
Biežākas blakussaslimšanas pie autisma:
Epilepsija un autisms
UDHS un autisms
OKT un autisms
Trauksme un autisms
Nozīmīgas uzvedības grūtības un autisms

"Sensorā uzvedība"

Nav iespējams izprast bērna uzvedību, neizprotot viņa sensorās vajadzības. Paaugstināts vai pazemināts sensorais jutīgums ir viens no nozīmīgākajiem uzvedības problēmu iemesliem, jo bērni vai nu var mēģināt izvairīties no kādiem sensoriem stimuliem vai gluži otrādāk - tos meklēt. Mums, protams, ir jārespektē bērna sensorās vajadzības, bet ir iespējams arī šo diskomfortu mazināt. It īpaši, ja mēs iesaistām prieku, jautrību, rotaļas.

Šīs darbnīcas ir jautras, radošas, jo mēs mēģināsim ne tikai izprast sensoro uzvedību, bet arī kopīgi meklēt dažādas idejas, rotaļas, aktivitātes, kā palīdzēt bērnam pierast pie kādiem sensoriem stimuliem rotaļīgā un draudzīgā, bērnam drošā veidā. Tas viņam palīdzēs labāk justies gan starp citiem bērniem, gan izglītības iestādē, īstenot savus sapņus, attīstīt talantus un dzīvot kvalitatīvu, pilnvērtīgu dzīvi.

Starp citu, šīs darbnīcas palīdzēs arī vecākiem saprast sevi - kāpēc konkrētās situācijās mēs uzvedamies tieši tā.

Lai izprastu šo jautājumu, aicinājām Jūs uz specializēto atbalsta grupu "Sensorā uzvedība".
To vada pedagoģe, biedrības Latvijas Autisma apvienība vadītāja Līga Bērziņa.

Piesakoties, aicinājām ieplānot apmeklēt četras specializētās atbalsta grupas nodarbības, kas notika Zoom tiešsaistē.

2023. gada 21.aprīlī, 17:00-20:00 – "Sensorā uzvedība. Tauste un kustība"
Paaugstināts un pazemināts taustes jutīgums. Sensoro stimulu meklēšana un izvairīšanās no tiem.
Kā izvairīšanās no noteiktām aktivitātēm, pieskārieniem ietekmē bērna uzvedību ģimenē, izglītības iestādē un sabiedrībā?
Izaicinājumi ar apģērbu gan ikdienā, gan ģērbjoties iešanai ārā un atpakaļ telpās utt.
Pazemināts sensorais jutīgums, kaušanās, košana, uzgrūšanās priekšmetiem utt.
Ikdienas darbiņi izglītības iestādē un izmainīts sensorais jutīgums
Jautras un rotaļīgas aktivitātes, kas palīdzēs piedzīvot jaunas sajūtas
Bērns nejūt sāpes, ir daudzi savainojumi. Kā palīdzēt pielāgot vidi? Kā vērot bērnu? pasargāt bērnu?
Šūpošanās, lekšana, lēkāšana, baiļu sajūta. Kā mācīt apstāties?
Jautras, rotaļīgas aktivitātes desensitizācijai. Jūsu jautājumi, piemēri, idejas

2023. gada 28.aprīlī, 17:00-20:00 – "Sensorā uzvedība. Dzirde"
Paaugstināts un pazemināts taustes jutīgums. Sensoro stimulu meklēšana un izvairīšanās no tiem
Kā pazemināts vai paaugstināts dzirdes jutīgums ietekmē uzvedību kopumā?
Kā, pielāgojot vidi pat nelielās niansēs, var mazināt uzvedības izaicinājumus.
Bērns prasa, lai visi apklust, bet pats taisa lielu troksni?
Izvairīšanās no trokšņiem, ausu spiešana ciet, kliegšana utt. Kā saprast? Kā palīdzēt?
Jautras, rotaļīgas aktivitātes desensitizācijai. Jūsu jautājumi, piemēri, idejas

2023. gada 5.maijā, 17:00-20:00 – "Sensorā uzvedība. Redze"
Kā pazemināts vai paaugstināts redzes jutīgums ietekmē uzvedību kopumā?
Kā, pielāgojot vidi pat nelielās niansēs, var mazināt uzvedības izaicinājumus.
Sadarbība ar izglītības iestādēm un citām vidēm, skaidrojot sensorās bērna sensoro uzvedību
Vizuālās vajadzības. Perfekcionisms, vajadzība kārtot priekšmetus un kā rotaļīgā veidā palīdzēt pārvarēt šo sajūtu brīžos, kad tas paliek mokoši?
Sadarbība ar izglītības iestādēm un citām vidēm, skaidrojot sensorās vajadzības, bērna sensoro uzvedību
Jautras, rotaļīgas aktivitātes desensitizācijai. Jūsu jautājumi, piemēri, idejas.


2023. gada 12.majā, 17:00-20:00 – " Sensorā uzvedība. Garša un smarža. Sensorā pārslodze "
Atkarība no konkrētiem ēdieniem vai atkarība no tekstūrām?
Ēdiens un noteiktas krāsas vai formas.
Kā veidot elastīgāku pieeju ēdienkartei?
Kāpēc bērnudārzā bērns ēd visu, bet mājās - neko? Un otrādāk?
Kā veidot sadarbību ar izglītības iestādi attiecībā uz ēšanas izvēlēm?
Bērns neiet uz tualeti, jo tur smird neēdamu priekšmetu ēšana
Ko darīt, ja visa kā ir par daudz? Ko noteikti nedarīt?
Jautras, rotaļīgas aktivitātes desensitizācijai.
Jūsu jautājumi, piemēri, idejas

Kas tas ir - autisms?

Autisma diagnoze nekad nav atrisinājums. Parasti tas ir ceļa sākums, un turklāt diagnoze pati par sevi nepasaka, kādi ir nākame soļi. Tas ir ceļš mūža garumā ar dažādiem izaicinājumiem dažādos dzīves posmos.

Šajā specializētajā atbalsta grupā sarunājāmies ar bērnu psihiatru Ņikitu Bezborodovu par to, kā saprast autismu, autisma spektru. Kādas peejas palīdz, kādas ir bīstamas un kāpēc. Kāpēc paralēli autisma diagnozei ir citi sarežģījumi, kā tos izprast, kā palīdzēt.

Šī bija gan teorētiska, gan praktiska atbalsta grupa, kurā bija iespējas gan saņemt informāciju par autismu, gan arī saņemt atbildes uz jautājumiem, kā arī iepazīt citus vecākus un sniegt atbalstu viens otram.

Atbalsta grupa notika otrdienās 7.03., 28.03., 18.04. un 2.05. no plkst. 16.00-19.00, zoom tiešsaistē:

2023. gada 7. marts – "Kas tas ir – Autisms?"
Kas ir autisms?
Autisms kā spektrs
Autismam raksturīgās grūtības – socializēšanās, valodas un komunikācijas grūtības
un ierobežotas, vienveidīgas intereses
Kāpēc autisms nav slimība? Kāpēc autismu nevar izārstēt?

2023. gada 28. marts – "Autisms - ko darīt (un ko nedarīt)?"
Kas un kā diagnosticē autismu?
Ceļš līdz diagnozei un diagnozes pieņemšanai
Atbalsta pasākumi, terapijas, kuru iedarbība ir zinātniski pierādīta
“Pelēkā zona” – terapijas, kuras vēl nav zinātniski aprobētas, bet devušas labus
rezultātus
Pseidozinātne – terapijas, kurām nav pierādītas iedarbības
Kaitīgi un bīstami pasākumi – procedūras, kuras reklamē kā brīnumlīdzekli, taču tās
nodara kaitējumu bērnam.
2023. gada 18. aprīlis - "Komorbiditāte"
Autisms un UDHS, disleksija, disgrāfija, diskalkulija
Autisms un psihiskās saslimšanas – depresija, trauksme
Autisms un atkarības
Autisms un fiziskā veselība – grūtības ievērot higiēnu, veselīgu dzīvesveidu
Ārstniecības iestāžu apmeklējums

2023. gada 2. maijs – "Uzvedības problēmas"
Sensorā uztvere un tās radītās uzvedības īpatnības
Kas ir agresīva uzvedība? Kas nav agresīva uzvedība?
Uzvedība un vide – kā apkārtējā vide (gan sociālā, gan fiziskā) ietekmē uzvedību
Vides pielāgojumi uzvedības maiņai
Ko mainīt – bērnu vai vidi? Kā panākt līdzsvaru?

Atbalsta grupa “Individuālais atbalsts izglītības iestādē”


Tas, cik labi bērns un jaunietis ar autismu iekļausies izglītības iestādē, lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik labi izglītības iestāde spēs saprast audzēkņa speciālās vajadzības un atbalstīt tās.
Tas ir radošs, nepārtraukts (reizēm arī nogurdinošs) darbs, kas prasa sabalansēt vidi, mācību procesu, attiecības klasē.

Šīs specializētās atbalsta grupas ir veidotas gan speciālo, gan vizpārizglītojošo audzēkņu vecākiem, kuru bērniem ir autisms un invaliditāte. Lai gan darbnīcu galvenais fokuss būs uz individuālo atbalstu skolās, šīs grupas būs vērtīgas arī pirmsskolas audzēkņu vecākiem.


Atbalsta grupas notika četras ceturtdienas pēc kārtas no 16.marta līdz 6.aprīlim no plkst. 16:00-19:00.

Atbalsta grupu vadīs Iluta Vilnīte, Mag.psych., profesionālais maģistra grāds skolvadībā, praktizējošs psihologs.


2023. gada 16.marts - Individuālā atbalsta veidi.
Tiesības uz tā saņemšanu. Process soli pa solim.
Kas notiek pedagoģiski medicīniskajā komisijā?
Kas ir speciālās izglītības kodi?
Atbalsta personas skolā un sadarbības formulas ar tām.


2023. gada 23.marts - Individuālais izglītības plāns. Individuālais uzvedības plāns.
Plānu veidi. Kā tie top? Kas var palīdzēt tos veidot.
Atgādnes un citi atbalsta instrumenti šķēršļu mazināšanai. Kā tas tiek organizēts?


2023. gada 30.marts - Vides pielāgošanas iespējas un idejas bērniem ar autismu.
Mācības kopā ar klasi, mazās grupās un individuāli.
Vides pielāgošanas iespējas un idejas bērniem ar autismu. Kā organizēt? Kā tas tiek organizēts?


2023. gada 6.aprīlis - Asistentu veidi un iespējas saņemt to pakalpojumus.
Vienaudžu atbalsts.
Kā vecāki var palīdzēt sniegt individuālo atbalstu?
Kā nodrošināt plānu nepārtrauktību ārpus izglītības iestādes, tostarp ģimenē?

Kas notiek speciālajās skolās?

Lai gan šķietami speciālo skolu Latvijā vairs nav, tomēr mēs zinām, ka daudzviet pārmaiņas ir notikušas tikai formāli. Daudziem vecākiem tiek pateikts, ka viņu bērni ir jāsūta uz šīm skolām, kur viņi saņems nedalītu uzmanību, īpašu pieeju, tomēr bieži vecāki ir apjukuši, jo solījumi neīstenojas dzīvē - uz vecākiem tiek izdarīts spiediens bērnu uz skolu nevest, apmācīt mājās, skolā parādās nozīmīgas uzvedības grūtības, kas liecina, ka bērna speciālās vajadzības netiek ņemtas vērā. Jā, pat regress.

Šī atbalsta grupa ir veidota vecākiem, kuru bērniem ir autisms un invaliditāte, un viņi apmeklē speciālo skolu vai plāno to darīt. Atbaltsa grupas tēmas:
2023. gada 31.janvāris - "Bērna ar autismu vieta izglītības sistēmā. Vecāku jautājumu un problēmsituāciju apkopošana un strukturēšana."
Pavisam īsi par izglītības sistēmu bērniem ar speciālām vajadzībām. Kādi ir skolu veidi Latvijā, kādas ir skolas Latvijā? Kā izvēlēties pareizo skolu bērnam? Šis jautājums ir aktuāls ne tikai vecākiem, kuru bērni uzsāks skolas gaitas, bet arī vecākiem, kuri izjūt spiedienu mainīt skolas.
Kā veidot sarunu par bērna speciālām vajadzībām ar skolas kolektīvu? Kādus jautajumus ir būtiski uzdot, kā klausīties? Kas jādzird?
Kā palīdzēt bērnam iekļauties?

2023. gada 7.februāris - "Skolas gaitas bērnam ar autismu speciālajā skolā"
Kā saprast, kā klājas bērnam, ja bērns ir neverbāls, nemāk vai nevēlas pastāstīt, kas notiek skolā?
Kāpēc bērnam mājās viss ir kārtībā, bet skolā ir nozīmīgas uzvedības problēmas? kā izprast šīs situācijas? Kā risināt? Individuālo uzvedības plānu veidošana.
Kā runāt ar skolu, ja bērnam ir spēcīgi talanti atsevišķos priekšmetos, bet izteikta nepatika pret citiem? Individuālo izglītības plānu veidošana.
Ēšanas, pašaprūpes, komunikācijas grūtības skolā un iespējamais atbalsts. Kā palīdzēt pedagogiem palīdzēt mūsu bērniem?

2023. gada 14. februāris - "Konflikti ar skolu - kā izprast un risināt tos?"
Bērna realitāte, vecāku realitāte un skolas realitāte.
Skola spiež lietot medikamentus
spiediens mainīt skolu, spiediens pāriet uz apmācību mājās, spiediens apmeklēt skolu dažas stundas dienā vai dažas dienas nedēļā.
draudi saukt ātro palīdzību, draudēšana ar sociālo dienestu un bāriņtiesu.
Kā veidot sarunu ar skolu, kā dokumentēt?
kas var palīdzēt risināt attiecības ar skolu?

2023. gada 21.februāris - "Atbalsts tagadnei un nākotnei. K
ā rīkoties, ja bērnam nepieciešams palīgs vai asistents, bet skola to nevar nodrošināt?"
Kā sadarboties ar skolu, lai attīstītu bērna talantus un nākotnes prasmes?
Kā izprast bērna prasmes un talantus skolā un ārpus tās?
Jūsu situāciju analīze un atbildes uz jūsu jautājumiem.
Skola kā solis ceļā uz patstāvīgu dzīvi un darba tirgu jau no pirmajām klasēm.


Atbalsta grupu vadīja Iluta Vilnīte , Mag.psych., profesionālais maģistra grāds skolvadībā, praktizējošs psihologs.
Atbalsta grupas notika četras otrdienas pēc kārtas no 2023. gada 31. janvāra līdz 21.februārim no 16:00-19:00.

Specializētā atbalsta grupa - "Bērns ar autismu stomatologa krēslā. Ārstēšana"


Lai palīdzētu vecākiem, kuru bērniem ir autisms un invaliditāte, biedrība Latvijas Autisma apvienība sadarbībā ar RSU Stomatoloģijas institūta bērnu nodaļu organizēs specializēto darbnīcu ciklu “Bērns ar autismu stomatologa krēslā. Ārstniecība”

Zobu veselība nav tikai stāsts par skaistu smaidu - tā ietekmē visu organismu. Bojāti zobi, to trūkums ietekmē ne tikai fizisko pašsajūtu, bet arī bērna fizisko attīstību, valodiņas attīstību, iespējas mijiedarboties ar vienaudžiem un pieaugušajiem, pašapziņu un atiecīgi bērna attīstību nākotnē.

Bērniem ar autismu stomatoloģijas tēma ir īpaši aktuāla, jo šiem bērniem nereti ir sensorās grutības, komunikācijas grūtības, kas apgrūtina kvalitatīvu zobu higiēnu ikdienā, kā arī iespēju pamanīt problēmas savlaicīgi. Attiecīgi bērni ar autismu stomatologa krēslā nereti nonāk novēloti vai tad, kad viss jau ir ļoti sarežģīti, un speciālistiem kopā ar vecākiem jāmeklē kompleksi risinājumi.


Darbnīcas notika piektdienu pēcpusdienās no 16:00-19:00 Zoom , un to laikā būs iespēja saņemt kvaltatīvu informāciju, padomus un risinājumus.
Darbnīcu vadīja dr. Ieva Gavare , RSU Stomatoloģijas institūta bērnu zobārste, lektore.


2023. gada 3.februāris - "Kā mēs varam jums palīdzēt?"
Pieredzes darbnīca vecāku aktualitāšu apkopošanai un analīzei.
Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes.


2023. gada 10.februāris - "Iespējamās problēmas ar zobiem"
Iespējamās problēmas ar kaula zobiem.
Iespējamās problēmas ar piena zobiem.
Zobu maiņa.
Ko darīt, ja ir zobu trauma?
Jūsu jautājumi un atbildes.


2023. gada 17.februāris - "Vizīte pie zobārsta"
Bērnu, vecāku un speciālistu pieredzes analīz.
Kopsadarbības darbnīca - kā mēs varam jums palīdzēt sagatavoties vizītei?
Kā jūs varat palīdzet specālistiem sagatavoties vizītei?
Vizuālais atbalsts.
Jūsu jautājumi un atbildes.


2023. gada 24.februāris - Manipulācijas vispārējā anestēzijā
Kādos gadījumos vispārējā anestēzija ir vienīgais risinājums?
Kā gatavot bērnu un kā gatavoties pašam?
Kā un ko pastāstīt bērnam par gaidāmajām procedūrām?
Citas stomatoloģiskās manipulācijas.

Jūsu jautājumi un atbildes.


Mīļie vecāki,
šī gada vidū veicām aptauju par Jums nepieciešamajām atbalsta grupām, un stomatoloģija bija viena no aktuālākajām tēmām.

Atsaucoties uz jūsu jautājumiem, mēs sadarbībā ar RSU Stomatoloģijas institūta bērnu nodaļas komandu esam izveidojuši vairākas darbnīcas.,
kas notiks laika posmā no decembra līdz nākamā gada oktobrim. Darbnīcas notiks katru ceturtdienu vakaros no 18:00-21:00. Darbnīcu
ietvaros vecāki saņems dažādas darba lapas, uzdevumus un idejas, kas palīdzēts rūpēties ne tikai par bērniem ar autismu un invaliditāti,
bet arī pat pašiem vecākiem. 

Pirmā - pati būtiskākā "Ceļā pie stomatologa. Zobu higiēna": sāksies šī gada 8. decembrī un ilgs četras ceturtdienas pēc kārtas. Aicinām
pieteikties uz šo, jo, arī izārstējot zobus, bez rūpīgas higiēnas problēmjautājumi sāksies no jauna. 

Plāns:

2022. gada 15. decembris – Kas notiek mutē? Kā pārliecināties par zobiņu veselību, ja bērns nerāda tos ne speciālistiem, ne vecākiem?

2022. gada 22. decembris – Zobu formula. Kā tīrīt zobiņus, ja bērnam nepatīk ne garša, ne smarža, ne pieskārieni? Taktikas, tehnoloģijas, pieejas,
motivatori, vides.

2022. gada 29. decembris – Ēšanas ieradumi. Kā palīdzēt saglabāt zobu veselību, ja bērnam ir neveselīgi ēšanas ieradumi? Saldumi, caurumi un un citas aktualitātes tieši pirms Ziemassvētkiem.

2023. gada 5. janvāris  – Apņemšanās un plānu veidošana. Kā veidot plānus un nepadoties arī tad, ja viss izskatās ļoti, ļoti sarežģīti? Kā veidot saskarsmi un ārstēšanas soļus kopā ar speciālistiem? Bērna, jūsu, speciālistu robežas un iespējas.