1. darbnīca 

Kas ir autisms?

 • Kas ir autisms?
 • Autisms kā spektrs
 • Autismam raksturīgās grūtības – socializēšanās, valodas un komunikācijas grūtības un ierobežotas, vienveidīgas intereses
 • Kāpēc autisms nav slimība? Kāpēc autismu nevar izārstēt?


2. darbnīca 

Autisms - ko darīt (un ko nedarīt)?

 • Kas un kā diagnosticē autismu?
 • Ceļš līdz diagnozei un diagnozes pieņemšanai
 • Atbalsta pasākumi, terapijas, kuru iedarbība ir zinātniski pierādīta
 • “Pelēkā zona” – terapijas, kuras vēl nav zinātniski aprobētas, bet devušas labus rezultātus
 • Pseidozinātne – terapijas, kurām nav pierādītas iedarbības
 • Kaitīgi un bīstami pasākumi – procedūras, kuras reklamē kā brīnumlīdzekli, taču tās nodara kaitējumu bērnam


Materiāli


3.darbnīca 

Komorbiditāte

 • Autisms un UDHS, disleksija, disgrāfija, diskalkulija
 • Autisms un psihiskās saslimšanas – depresija, trauksme
 • Autisms un atkarības
 • Autisms un fiziskā veselība – grūtības ievērot higiēnu, veselīgu dzīvesveidu
 • Ārstniecības iestāžu apmeklējums


Materiāli


4. darbnīca  

Uzvedības problēmas

 • Sensorā uztvere un tās radītās uzvedības īpatnības
 • Kas ir agresīva uzvedība? Kas nav agresīva uzvedība?
 • Uzvedība un vide – kā apkārtējā vide (gan sociālā, gan fiziskā) ietekmē uzvedību
 • Vides pielāgojumi uzvedības maiņai
 • Ko mainīt – bērnu vai vidi? Kā panākt līdzsvaru?


Materiāli


Papildus resursi

Materiāli

https://www.autismcrc.com.au/sites/default/files/interventions-evidence/Community_Summary_2_A_review_of_evidence_for_interventions_-_Umbrella_review.pdf


PECS bildišu resurss: https://arasaac.org/