1. darbnīca 

Bērna ar autismu vieta izglītības sistēmā. Vecāku jautājumu un problēmsituāciju apkopošana un strukturēšana.

 • Kā parūpēties par sevi? Kā gatavoties sarunai ar skolām?
 • Pavisam īsi par izglītības sistēmu bērniem ar speciālām vajadzībām. Kādi ir skolu veidi Latvijā, kādas ir skolas Latvijā? Kā izvēlēties pareizo skolu bērnam? Šis jautājums ir aktuāls ne tikai vecākiem, kuru bērni uzsāks skolas gaitas, bet arī vecākiem, kuri izjūt spiedienu mainīt skolas.
 • Jūsu jautājumi


2. darbnīca 

Skolas gaitas bērnam ar autismu speciālajā skolā

 • Kā veidot sarunu par bērna speciālām vajadzībām ar skolas kolektīvu? Kādus jautajumus ir būtiski uzdot, kā klausīties? Kas jādzird?
 • Kā saprast, kā klājas bērnam, ja bērns ir neverbāls, nemāk vai nevēlas pastāstīt, kas notiek skolā?
 • Kāpēc bērnam mājās viss ir kārtībā, bet skolā ir nozīmīgas uzvedības problēmas? kā izprast šīs situācijas? Kā risināt? Individuālo uzvedības plānu veidošana.
 • Kā runāt ar skolu, ja bērnam ir spēcīgi talanti atsevišķos priekšmetos, bet izteikta nepatika pret citiem? Individuālo izglītības plānu veidošana.
 • Ēšanas, pašaprūpes, komunikācijas grūtības skolā un iespējamais atbalsts. Kā palīdzēt pedagogiem palīdzēt mūsu bērniem?


Materiāli


3.darbnīca 

Konflikti ar skolu - kā izprast un risināt tos?

 • Bērna realitāte, vecāku realitāte un skolas realitāte.
 • Skola spiež lietot medikamentus spiediens mainīt skolu, spiediens pāriet uz apmācību mājās, spiediens apmeklēt skolu dažas stundas dienā vai dažas dienas nedēļā.
 • Draudi saukt ātro palīdzību, draudēšana ar sociālo dienestu un bāriņtiesu.
 • Kā veidot sarunu ar skolu, kā dokumentēt? 
 • Kas var palīdzēt risināt attiecības ar skolu?


Materiāli


4. darbnīca  

Atbalsts tagadnei un nākotnei. K ā rīkoties, ja bērnam nepieciešams palīgs vai asistents, bet skola to nevar nodrošināt?

 • Kā sadarboties ar skolu, lai attīstītu bērna talantus un nākotnes prasmes?
 • Kā izprast bērna prasmes un talantus skolā un ārpus tās?
 • Jūsu situāciju analīze un atbildes uz jūsu jautājumiem.
 • Skola kā solis ceļā uz patstāvīgu dzīvi un darba tirgu jau no pirmajām klasēm.


Materiāli


Papildus resursi