Ar šķēršļu zondi tiek izpētīta neiropsihiatriskā spektra bērna, jaunieša vai pieaugušā (psihiskās, fiziskās un sociālās) grūtības un to risināšanas veidi.

PALĪDZĪBA VIEGLĀKAI IKDIENAI palīdz izdomāt, kā es varu darīt labāk.
 • atrast grūtības, kāpēc man neveicas
 • saprast, kā man vieglāk darīt.
LIETOTNE ”PALĪDZĪBA VIEGLĀKAI IKDIENAI” TE ATRADĪŠU : Man ir grūti. Ko es tad daru?

Galvenais atbildētājs ir pieaugušais, kurš pazīst bērnu. Reizēm zondēšanu ir vērts veikt kopā ar bērnu vai jaunieti. Viņš vai viņa var izmantot zondi arī patstāvīgi.

Teorētiskie dati, uz kuriem balstās Šķēršļu zonde, ir apkopoti projekta ietvaros izdotajā grāmatā. Papildus zinātniskajiem pētījumiem tika savākta neiropsihiatriskā spektra bērnu, jauniešu un viņu vecāku pieredze.

Projekts “Netraucēta bērnība” atzīst neiropsihiatriskā spektra bērnu un jauniešu biežākās grūtības un palīdz pielāgot vides, vadības un audzināšanas modeļus, lai atvieglotu atbalsta sniegšanu bērna augšanai, mācībām un labklājībai. Šajā projektā ar neiropsihiatrisko spektru saprotam sekojošus neiropsihiatriskus sindromus: autisma spektru, uzmanības deficīta sindromu UDS, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu UDHS, Turetu. Protams, Šķēršļu zonde var noderēt arī daudziem citiem.

Projekta ietvaros izveidotie materiāli ir paredzēti pieaugušajiem, kuri strādā ar neiropsihiatriskā spektra bērniem un jauniešiem, ieskaitot vecākus un citus tuvus pieaugušos, pirmsskolas audzināšanas, skolu un brīvā laika, kā arī sociālās un veselības aprūpes jomas darbiniekus, piemēram:
 • vecāki,
 • aprūpētāji,
 • pedagogi,
 • vadītāji
 • asistenti.
Spriežot pēc šī brīža pieredzes, šķēršļu zonde ir piemērota arī bērna vai jaunieša pašizziņas un attapības attīstīšanai. Ar tās palīdzību ir iespējams aptvert stresa pieredžu fonā esošo, teiksim, ar sensoro darbību saistīto īpašo piepūli vai nepieciešamību mainīt sociālās vides darbības paņēmienus. Labākajā gadījumā ar šiem paņēmieniem ir iespējams atbalstīt jebkura bērna vai jaunieša iesaisti un ikdienas pieejamību.

Lietotnē var atbildēt pieaugušais vai palīgs. Arī skolotājs, kurš pazīst bērnu. Ja lietotne ”PALĪDZĪBA VIEGLĀKAI IKDIENAI” man patīk, varu to izmantot pats.

Varu lasīt grāmatu par šo lietotni: “Ardievas šķēršļiem”Projekts “NETRAUCĒTA BĒRNĪBA” zina bērnu un jauniešu dzīves grūtības. Palīdz saprast šķēršļus. Atvieglo atbalsta sniegšanu bērniem un jauniešiem. Šajā projektā ar neiropsihiatrisko spektru saprotam: autisma spektru, UDS - uzmanības deficīta sindromu, UDHS - uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu, Turetu. Var noderēt arī daudziem citiem cilvēkiem. Izveidotie materiāli ir izmantošanai pieaugušajiem, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem:
 • vecāki,
 • aprūpētāji,
 • pedagogi,
 • vadītāji
 • asistenti.
”PALĪDZĪBA VIEGLĀKAI IKDIENAI” ir laba, lai bērni un jaunieši paši saprastu un mācītos darboties vieglāk. Lietojot ”PALĪDZĪBA VIEGLĀKAI IKDIENAI”, ir vieglāk saprast, kāpēc ir stress un uztraukums. Kas tieši rada grūtumu? Ko varam mainīt? Šī lietotne palīdz katram bērnam, jaunietim un citiem cilvēkiem ikdienas darbos. Tā palīdz cilvēkiem sadarboties.

Izmēģinājuma versija 8/2018 psiholoģe Ēva Tavaste un Netraucētas bērnības komanda (Mari Huhtiniemi, Jonna Oksanena, Rēta Sollasvāra); projekta pieredzes eksperti; pieredzes vecāki; speciālistu grupa; GRASB tīkls (Galvaspilsētas reģiona autisma spektra biedrības)