Ardievas šķēršļiem!

Palīgs bērnu ar autiskā spektra traucējumiem,
UDHS vai Tureta sindromu audzinātājiem

2017–2019 / Somijas Autisma fonds


Saturs

Lasītājam


1. Pieņemoša attieksme: iesaistīšanās, laba oma un prasmju pielietojums

Kad vien iespējams, jāpieņem bērnu un jauniešu ar neiropsihiatriskā spektra traucējumiem citādā uzvedība 
Atbalsts pašizpausmei un prasmju apguvei, mērķorientētai ikdienai un sabiedriskajai dzīvei 


2. Atbalsts savas darbības vadībai, stresa regulējumam un maņu atšķirību ievērošanai 

Savas darbības vadība 

Bērna stresa regulācija  

Uzmanības pievēršana maņu īpatnībām  

3. Pamatprasmju apguve. Pozitīvas saskarsmes un emocionālo prasmju prakse

Pamatprasmju apguve bērniem un jauniešiem ar neiropsihiatriskajiem traucējumiem

Pozitīvas savstarpējās attiecības un komunikācijas uzlabošana 


4. Mācīšanās prasmes un iemaņas saprasties ar līdzcilvēkiem, kā arī padomi sporta un citām interešu izglītības nodarbībām

Skolas sniegtais atbalsts skolēnam 

Iesaistīšanās interešu nodarbībās un piemērotu vaļasprieku atrašana
Sports, sava ķermeņa uztvere un motorika
  Sociālā mijiedarbība un saskarsme


  5. Prasmes neatkarīgai dzīvei

  Atbalsta tīkls pārmaiņu posmos

  Garīgā veselība

  Palīdzība agresivitātes brīžos  


  6. Atbalsts bērniem un jauniešiem ar neiropsihiatriskā spektra traucējumiem un viņu ģimenēm


  LITERATŪRA


  © Somijas Autisma fonds
  Teksts un profesionālo sadaļu redakcija: Jonna Oksanena un Rēta Sollasvāra
  Attēli: Veino Heinonens
  Fotogrāfijas: Marku Pajunens
  Vāks, makets un dizains: Leena Seppänen Lenape design
  Izdevējs:
  projekts “Netraucēta bērnība bērniem un jauniešiem ar neiropsihiatriskā spektra traucēju-miem” (2017–2019), Somijas Autisma fonds
  Latviešu izdevuma redakcija:
  Tulkotāji - Aija Biezaite, Arnis Pooks
  Zinātniskais redaktors - Zane Kronberga

   

  Projekts finansēts no valsts budžeta līdzekļiem

  Pirkumu grozs

  Pirkumu grozs ir tukšs.