Ardievas šķēršļiem!

Palīgs bērnu ar autiskā spektra traucējumiem,
UDHS vai Tureta sindromu audzinātājiem

Projekts
”Netraucēta bērnība bērniem un jauniešiem ar 

neiropsihiatriskā spektra traucējumiem”
2017–2019 / Somijas Autisma fonds


Saturs

Lasītājam


1. Pieņemoša attieksme: iesaistīšanās, laba oma un prasmju pielietojums

Kad vien iespējams, jāpieņem bērnu un jauniešu ar neiropsihiatriskā spektra traucējumiem citādā uzvedība    01
Atbalsts pašizpausmei un prasmju apguvei, mērķorientētai ikdienai un sabiedriskajai dzīvei  016


2. Atbalsts savas darbības vadībai, stresa regulējumam un maņu atšķirību ievērošanai 

Savas darbības vadība 02

Bērna stresa regulācija  025

Uzmanības pievēršana maņu īpatnībām  0020


3. Pamatprasmju apguve. Pozitīvas saskarsmes un emocionālo prasmju prakse

Pamatprasmju apguve bērniem un jauniešiem ar neiropsihiatriskajiem traucējumiem 03

 • Atbalsts prasmju apguvē
 • Ēdienreizes
 • Speciālista padomi saistībā ar ēšanas traucējumiem bērniem un jauniešiem ar neiropsihiatrisku diagnozi
 • Miegs un atpūta
 • Mazgāšanās
 • Tualetes apmeklēšana
 • Apģērbšanās
 • Pārvietošanās un pāreja pie citas nodarbes
 • Rotaļāšanās prasmju apguve
 • Ikdienas palīgrīki
 • Speciālās pedagoģijas metodes pamatprasmju un rotaļāšanās prasmju apguvē pirmsskolā

Pozitīvas savstarpējās attiecības un komunikācijas uzlabošana 

 • Komunikācijas uzlabošana
 • Problemātisku audzināšanas situāciju profilakse un rīcības modelis šādos gadījumos
 • Ģimenes skola POP
 • Emocionālo prasmju vingrināšana
 • Atbalsts emocionālās impulsivitātes un neelastīgas uzvedības situācijās


4. Mācīšanās prasmes un iemaņas saprasties ar līdzcilvēkiem, kā arī padomi sporta un citām interešu izglītības nodarbībām

Skolas sniegtais atbalsts skolēnam 

 • Pozitīvās pedagoģijas atbalsts īpašajiem bērniem
 • Biežākie šķēršļi mācību situācijā
 • Padomi mācību situācijām
 • Risinājumi skolēnu ar neiropsihiatrisku diagnozi problēmām
 • Pedagoģiskais atbalsts Helsinku pilsētas pamatizglītības iestādēs
 • Atbalsts jauniešiem otrā līmeņa izglītībā
 • Koordinēšana un atbalsts arodskolu sagatavošanas programmās
 • Mācību aprūpes sniegtais atbalsts skolēniem un arodskolu audzēkņiem ar neiropsihiatriskiem traucējumiem

Iesaistīšanās interešu nodarbībās un piemērotu vaļasprieku atrašana
 • Bērnu un jauniešu ar neiropsihiatriskajiem traucējumiem vajadzību ievērošana interešu izglītībā
Sports, sava ķermeņa uztvere un motorika
 • Atbalsts sporta nodarbībās bērniem ar neiropsihiatriskiem traucējumiem
  Sociālā mijiedarbība un saskarsme

  • Bērna un jaunieša ar neiropsihiatriskām īpatnībām saskarsmes prasmju rīki 
  • Iespējamie šķēršļi saskarsmes situācijās un sociālo iemaņu vingrināšanā
  • Risinājumi problēmām sabiedriskās situācijās un padomi saskarsmei


  5. Prasmes neatkarīgai dzīvei

  Atbalsta tīkls pārmaiņu posmos

  • Paņēmieni neatkarīgai dzīvei 
  Garīgā veselība

  • Atbalsts garīgajai veselībai dažādās vidēs
  • Atbalsts jauniešu garīgajai veselībai jauniešu mājas ikdienā 
  • Ikvienam ir tiesības kļūt par savas dzīves supervaroni!
  Palīdzība agresivitātes brīžos  
  • Agresivitāte ir resurss 


  6. Atbalsts bērniem un jauniešiem ar neiropsihiatriskā spektra traucējumiem un viņu ģimenēm

  • “Šķēršļu zonde” – lietotne, kas atpazīst šķēršļus bērnu ar neiropsihiatriskiem traucējumiem 
  • Apvērstās psiholoģiskās izglītošanas modelis: pieredzes eksperti pedagogu lomā
  • Ieradumu maiņa un citi paņēmieni ģimenēm, kas saskaras ar neiropsihiatriskajām diagnozēm 
  • Līdzcilvēku atbalsta spēks. Prieks sniegt un saņemt atbalstu
  • Sociālās apdrošināšanas aģentūras “Kela” adaptācijas treniņi un multiprofesionāli individuālie rehabilitācijas kursi klientiem ar neiropsihiatrisku diagnozi
  • Dzīvnieki – palīdzībai un atbalstam
  • Garīgās labklājības prasmes ikdienas grūtību pārvarēšanai
  • Pieredzes ekspertu piesaistīšana šobrīd un nākotnē


  LITERATŪRA

  • Drukātie avoti
  • Interneta resursi un citi avoti


  © Somijas Autisma fonds
  Teksts un profesionālo sadaļu redakcija: Jonna Oksanena un Rēta Sollasvāra
  Attēli: Veino Heinonens
  Fotogrāfijas: Marku Pajunens
  Vāks, makets un dizains: Leena Seppänen Lenape design
  Izdevējs:
  projekts “Netraucēta bērnība bērniem un jauniešiem ar neiropsihiatriskā spektra traucēju-miem” (2017–2019), Somijas Autisma fonds
  Latviešu izdevuma redakcija:
  Tulkotāji - Aija Biezaite, Arnis Pooks
  Zinātniskais redaktors - Zane Kronberga